РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Високотехнологично машиностроене, юли 2017 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Високотехнологично машиностроене, 2017 > СимлоджикСимлоджик, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Високотехнологично машиностроене, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Симлоджик 

Решения за палетизиране, опаковка и сортиране чрез индустриални роботи FANUC

АВТОМАТЧНО ПАЛЕТИЗИРАНЕ НА ТОРБИ С ХИМИЧЕСКИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
РЕШЕНИЯ ЗА ПОДРЕЖДАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ГЛИНЕНИ И КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ
МАШИННО СОРТИРАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ НА ДЕЙТАЙЛИ ЧРЕЗ СИСТЕМА iRVision
ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА ДЕТАЙЛИ В МАШИНИ ЗА МЕТАЛООБРАБОТКА
ПРЕДЛАГАМЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОТОЧНИ ЛИНИИ С ОТДЕЛНИ МОДУЛИ ЗА:
• автоматично подаване на палети
• опаковка - чембер и стреч
• подреждане и сортиране
• складиране

 

Фирма Симлоджик ЕООД е системен интегратор
на индустриални роботи FANUK

 

София, 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №33, офис 8
тел: 02/4911 897, 4911 898, факс: 02/4911 896
e-mail:office@simlogic.bg, www.simlogic.bg


Top