РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Симплекс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СимплексSIMPLEX
We automate - you profit

SIEMENS
Solution Partner
Automation

На изложението CEBIT в Хановер фирма СИМПЛЕКС
представи два нови софтуерни продукта

Система за производствен и енергиен мениджмънт

Factory Data Manager (FDM) оценява
и подобрява производителността и енергийната ефективност

√ Детайлно планиране на производството
√ Наблюдение на производствените процеси в реално време
√ Запис на престоите на оборудването
√ Изчисляване на показатели за ефективност (ОЕЕ, ОPE и др.)
√ Генериране на отчети
√ Анализ на данни и моделиране
√ Прогнозиране на потреблението на енергия
√ Автоматично генериране на товарови графици
v Запис на грешки, предупреждения и събития
√ Запис на лабораторни данни и контрол на качеството на входящите материали и изходящите продукти
√ Работа с локална или сървърна база данни
√ Импорт и експорт на данни към ERP системи


• MES

• Енергиен мениджмънт

• Разширени функции на базата данни

• Комуникация пo индустриални протоколи

• Изграждане на модулен принцип

• Удобен графичен потребителски интерфейс


Софтуер за стационарни
и лентови везни
WaageScanAdvanced

Служи за събиране и съхранение на данни за доставки в индустриални и търговски приложения, където количеството на доставения продукт се определя по неговото тегло.

Поддържа добре организирани и лесно достъпни данните за клиенти, продукти и доставки.

Комуникира по Модбъс с електронни модули на Siemens за измерване на тегло, позволявайки работа в сертифициран търговски режим.

Изготвя товарителници на база данните, постъпващи от стационарни и лентови везни.

 

www.simpex.bg

+359 2 488 19 97
office@simplex.bg
гр. София, 1784
ул. " Магнаурска школа" 11
Хайтек Парк ИЗОТ, офис 307


Други рекламни публикации на Симплекс

Top