Синхрон-С и Siemens проведоха съвместен семинар

Начало > Автоматизация > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 3/2016 > 18.05.2016

Синхрон-С и Siemens проведоха съвместен семинар 1
Синхрон-С и Siemens проведоха съвместен семинар

Съвместен семинар на тема “Съвременни тенденции при проектиране и изпълнение на системи за пожароизвестяване, пожарогасене и интегрирани решения” проведоха Синхрон-С и Направление Сградни Технологии на Siemens България на 19 април т. г. в Съюза на архитектите в София.

В първата част на семинара Николай Стойчев, управител на Синхрон-С, представи предлаганите от компанията системи за пожароизвестяване и пожарогасене.
“Предлагаме уникални решения за области с висок или специфичен пожарен риск, каквито има в промишлени предприятия, логистични складове, дейта центрове и високи сгради”, сподели г-н Стойчев.

По време на презентацията специално внимание бе обърнато на методите за ранна детекция на пожари – аспирационна димно-оптична детекция, пламъчни и искробезопасни детектори, системи за газов анализ, SPOT и термографска детекция. Бяха разгледани и характеристиките на системи за пожарогасене с газ, водна мъгла пяна и прах, както и спринклерни противопожарни инсталации. Акцент бе поставен на разработената от Синхрон-С хибридна система за пожарогасене. Емил Динев от Националната браншова асоциация “Пожарна и аварийна безопасност” изнесе лекция на тема “Пожарна и аварийна безопасност”.

Втората част на събитието бе посветена на решенията на Siemens в областта. Александър Стоянов, ръководител на направление Сградни технологии, и Красимир Кръстев, инженер системи за сигурност и пожарна безопасност, представиха пожароизвестителна система Cerberus PRO, тенденциите при управлението на ОВК системи, системи за газово пожарогасене, както и последното поколение софтуерна платформа за интеграция на системи за сигурност и безопасност Cerberus DMS.

Сред предимствата на системата Cerberus PRO бяха посочени опростеният и компактен дизайн, улесняването на процесите на проектиране, управление и поддръжка на обекта чрез дистанционен достъп за контрол и управление, както и високата надеждност на детекция и имунитет към измамни явления чрез Siemens ASA technology.

При представянето на платформата Cerberus DMS бяха изтъкнати преимуществата й като гарантиране на повишена безопасност и непрекъсваемост на работните процеси, ниска експлоатационна цена, възможности за разширение и защита на инвестицията чрез адаптация към конкретните нужди.


Вижте още от Синхрон-С и Siemens проведоха съвместен семинар


Ключови думи: Синхрон-С, Synchron-S, Сименс, Siemens, Cerberus PRO, Cerberus, DMS, пожароизвестяване, пожарогасенеTop