...

Рекламни публикации на Синхрон - С


Синхрон - С

СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРНА ЗАЩИТА И СИГУРНОСТпроектиране n узаконяване n изграждане n поддръжкаЗащита на Животаи ИмуществотоСофия 1504, ул. Кракра 19Ател: 02/ 944 14 04synchron-s@synchron-s.comwww.synchron-s.com

... още
Синхрон - С

24 годиниЗащита на Живота и ИмуществотоСИСТЕМИ ЗА ПОЖАРНА ЗАЩИТА И СИГУРНОСТпроектиране • узаконяване • изграждане • поддръжка

София 1504, ул. Кракра 19Ател: 02/ 944 14 04synchron-s@synchron-s.comwww.synchron-s.com

... още
Синхрон - С

23yearsЗащита на Живота и Имуществото

ТОТАЛНА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Проектиране l Узаконяване l Изграждане

SYNCHRON-S.com

02/ 944 14 04

... още
Синхрон - С

23yearsЗащита на Живота и Имуществото

ТОТАЛНА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Проектиране l Узаконяване l Изграждане

SYNCHRON-S.com

02/ 944 14 04

... още
Синхрон - С

23yearsЗащита на Живота и Имуществото

ТОТАЛНА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Проектиране l Узаконяване l Изграждане

SYNCHRON-S.com

02/ 944 14 04

... още
Синхрон - С

23yearsЗащита на Живота и Имуществото

цялостни решения за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Проектиране l Узаконяване l Изграждане

SYNCHRON-S.com

02/ 944 14 04

... още
Синхрон - С
23years Защита на Живота и Имуществото ТОТАЛНА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА Проектиране l Узаконяване l Изграждане SYNCHRON-S.com 02/ 944 14 04 ... още
Синхрон - С

23years Защита на Живота и Имуществото ТОТАЛНА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА Проектиране l Узаконяване l Изграждане SYNCHRON-S.com 02/ 944 14 04

... още
Синхрон - С
22 години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ • ПРОЕКТИРАНЕ • УЗАКОНЯВАНЕ • ИЗГРАЖДАНЕ - ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ - ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА - ДЕТЕКЦИЯ и АНАЛИЗ на ГАЗ 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
22 години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ • ПРОЕКТИРАНЕ • УЗАКОНЯВАНЕ • ИЗГРАЖДАНЕ - ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ - ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА - ДЕТЕКЦИЯ и АНАЛИЗ на ГАЗ 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
22 години Защита на Живота и Имуществото ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ • ПРОЕКТИРАНЕ • УЗАКОНЯВАНЕ • ИЗГРАЖДАНЕ - Спринклерни инсталации - Системи за пожарогасене с газ, водна мъгла, прах, пяна - Системи за пожароизвестяване - Изготвяне на проекти по част „Пожарна безопасност” 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
22 години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ • ПРОЕКТИРАНЕ • УЗАКОНЯВАНЕ • ИЗГРАЖДАНЕ - ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ - ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА - ДЕТЕКЦИЯ и АНАЛИЗ на ГАЗ 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
22 години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЕКТИРАНЕ УЗАКОНЯВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА ДЕТЕКЦИЯ и АНАЛИЗ на ГАЗ 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
22 години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЕКТИРАНЕ УЗАКОНЯВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА ДЕТЕКЦИЯ и АНАЛИЗ на ГАЗ 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
22 години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЕКТИРАНЕ УЗАКОНЯВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА ДЕТЕКЦИЯ и АНАЛИЗ на ГАЗ 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
20години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ системи зa ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ системи за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
20години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ системи зa ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ системи за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
20 години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ системи зa ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ системи за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
20години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ системи зa ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ системи за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
20години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ n системи зa ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ n системи за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА ... още
Синхрон - С
системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ n системи зa ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ n системи за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
20 години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ системи зa ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ системи за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
20години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ системи зa ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ системи за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ... още
Синхрон - С
Пожарна безопасност проектиране узаконяване изграждане спринклерни инсталации системи за пожарогасене с газ, водна мъгла и пяна системи за пожароизвестяване Синхрон С ООД Синхрон С ООД: 1504 София, ул. Кракра 19А тел: 02/ 944 14 04, моб. тел: 0884 852 708 synchron-s@synchron-s.com, www.synchron-s.com ... още

Новият брой 5/2020

брой 5-2020

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Фирмени публикации на Синхрон - С
Top