Система за управление на насипообразувател в мини Марица Изток

Начало > Внедрено > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

Главен изпълнител на реконструкцията в рудник Трояново 1 е фирма Ротек

Автоматизирана система за управление на насипообразувател А2RsB12500 е внедрена през миналата година в рудник Трояново 1 от комплекса мини Марица Изток. Главен изпълнител на проекта, включващ проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системата за управление на насипообразувателя, е фирма Ротек, официален дистрибутор на американската компания Rockwell Automation за България. Срокът за реализацията на проекта - от етапа на разработване на проектната документация до внедряването на системата в експлоатация, е четири месеца, като периодът за монтаж, настройка и пуск на системата е един месец, съобразно ремонтната програма на мини Марица Изток. Като структура внедрената система е модулна, което осигурява възможност за бъдещото й развитие, и отворена, правещо я съвместима с други автоматизирани системи.

Сред реализираните от Ротек задачи по изпълнението на проекта е изработката на електрическите табла на автоматизираната система за управление (АСУ); разработката на софтуер за управление и визуализация; осигуряване на локална и дистанционна комуникация с отдалечен диспечерски пункт; внедряване и пуск на АСУ в експлоатация, изработка на документация и обучение на персонала. За монтажа на датчиците и структурното окабеляване са използвани външни електроспециалисти. Системата за управление, която като хардуер обхваща три касети програмируеми контролери от серията ControlLogix, три цветни операторски панела PanelView Plus и два индустриални компютъра VersaView със 17" сензорни монитори, е производство на Rockwell Automation. За изграждане на безжична комуникация с централния диспечерски пункт (ЦДП) са използвани индустриални Ethernet комутатори, усилватели и антени на Prosoft Technology. Насипообразувателят е с размери 200 метра дължина и 100 метра височина. В посока към насипообразувателя се движи и контролира разтоварна кола.

Техническа спецификация на системата за управление

 • Захранване 380/220V, 47-63 Hz;
 • Надеждност - над 100 000 часа непрекъсната безаварийна работа;
 • Съответствие със стандарти IEEE 519-92, EN61800-3 и EN50178 за ниво на хармоничните изкривявания;
 • Вградено оперативно захранване, включително и за интерфейсните входове/изходи;
 • Аналогови входове за следене на температура, претоварване и налягане;
 • Вградена комуникация по RS232C интерфейс;
 • Възможност за дистанционно управление, промяна на параметрите в реално време и мониторинг по индустриалната мрежа или през Интернет;
 • Тестови режим за диагностика на системата без активиране на изпълнителни механизми;
 • Електронни защити при отпадане на фаза, прегряване и претоварване на двигател и др.;
 • Запазване на нормална работа при пропадане на захранването;
 • Работна температура на околната среда 0 - 60 оC; температура на съхранение от -40 до +70 оС; влажност - до 95% без конденз;
 • Съответствие с изискванията на сеизмичния стандарт UBC 1,2,3,4;
 • Като конструкция контролерът покрива изискванията на стандартите IEC, UL, CSA, NEMA, ANSI, IEEE.

Структура на системата за управление

Внедрената в рудник Трояново-1 система за автоматично управление на насипообразувателя е от централизиран тип. Изградена е на базата на програмируем контролер от серията ControlLogix, индустриален софтуер за визуализация RSView 32, два индустриални компютъра тип VersaView с 17" или 20" TFT сензорни, чувствителни на допир екрани, операторски панел PanelView Plus и интерфейсни модули и клеми за галванично разделяне на Allen Bradley, част от концерна Rockwell Automation. "Предлаганата АСУ е изпитана като схема в реални условия при модернизацията на други девет обекта, сред които комбинирани роторни съоръжения (KRS) и роторни изгребвачи (RI) в ТЕЦ Марица Изток-2, ТЕЦ Марица Изток-3, ТЕЦ Марица-3 Димитровград, и е потвърдила своята надеждност при тежки условия на работа", коментира избора на техническо решение инж. Милен Милев, управител на Ротек.

Хардуерно системата е поместена в два шкафа, във всеки от които е монтиран централен програмируем контролер и набор от цифрови и аналогови входно-изходни модули за следене състоянието на 600 входни дискретни сигнала, 64 аналогови 16-битови входа и управление на 600 изходни дискретни сигнала, интерфейсни модули за галванично разделяне, както и комуникационни модули. На вратата на единия от шкафовете е монтиран операторски панел за настройка и локална диагностика. Инсталираният контролер синхронизира работата на отделните устройства по мрежата, осигурява необходимите данни и комуникацията с индустриалните компютри и операторския панел. Използваните индустриални компютри и операторски панели са със степен на защита IP65, с цел осигуряване на нормална работа в тежки производствени условия.

Възможности на системата

Сред възможностите на системата са поддържане на централен (автоматичен) и ръчен режими на работа; следене температурата на изходящия вал на редуктори; мониторинг на температурата на двигателите и предните лагери за различните механизми, включително ход, въртене, стрела, насипваща и междинна ленти и др.; следене температурата и налягането на маслото; мониторинг и визуализация на позицията на въртене и стрелата; следене натягането на лентата, действителните обороти и наличието на приплъзване. С проектираната и внедрена от Ротек система също се следи скоростта на вятъра в диапазона от 15 до 25 м/сек.; извършва се предпускова сигнализация и задаване на различни времена при пускане на двигателите; осъществява се мониторинг на тока на двигателите при пуск и работа, извеждане на предупредителни съобщения за наличие на тенденция към повишаване на работния ток или температура, следене за отпадане на фаза. Следят се също всички крайни изключватели и съществуващи в момента блокировки.

Други възможности на системата са аварийна звукова и светлинна сигнализация; непрекъсната диагностика на устройствата и съоръженията на системата; визуализация в реално време и архивиране на над 730 типа аварийни събития и съобщения, с дата и час на възникване и потвърждение. Системата позволява задаване права на достъп до различни йерархични нива; предлага графично изобразяване на работата на съоръженията (тенденции) и архивирането им; анимация при визуализацията на работата на съоръженията; възможност за избор на режим на работа от страна на упълномощения оператор, както и промяна на различни технологични параметри. В съответствие с общите тенденции в развитието на индустриалната автоматизация системата извършва статистическа обработка на данните за работата на съоръженията и симулационни режими на работата на отделните възли на насипообразувателя.

Специфики на предлаганата система

"Към
Top