Система за входящ контрол в Херти

Начало > Внедрено > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2013

За нуждите на компанията Херти – производител на алуминиеви, пластмасови и композитни капачки, и по нейно задание, е разработена система за входящ контрол, която представлява свързващо звено между производството и ERP системата.

В компанията системата за входящ контрол като самостоятелна (без ЕRP) стартира през 2011 г. Първият й пуск е в един участък, за да може да бъде тествана и адаптирана към нуждите на текущото производство. "Системата е адаптирана както към машини, които не са произведени от нас, така и към машини, които сме изработили и проектирали за нашето производство с помощта на фирма Тихерт, собственост на Херти и наследник на бившата техническа дирекция на Херти", обяснява инж. Пламен Пенев, ръководител Внедряване и развитие, който е разработил системата.

"Сега тя обхваща 30 машини (производствени линии) и предстои усъвършенстване и адаптиране по време на работа. Изцяло при нас съм разработил и проектирал (на ниво контролер и дисплей) програмата на системите, която е доста сложна откъм комуникационна и програмна логика.

Това е така, защото в програмата се извършва и сравнение на баркодове на материали, събиране на различни цифрови и аналогови сигнали от машините. Те са свързани в Ethernet и могат да комуникират помежду си интелигентно.

Т. е., ако имаме преминала някаква операция, даден продукт може да съобщи на контролер от следваща операция да има готовност да приеме нова операция на същия продукт", допълва той.

Предимства на внедрената система
Основните предимства на внедрената система за входящ контрол са:
• Съхраняване на данни за параметрите на продукти, произвеждани от дадената машина в дълъг период от време.
• Мониторинг в реално време за изработка на даден продукт и полуфабрикат.
• Помага за бърз анализ на данните за от машините за взимане на мениджърски решения. Например при засичане на дълго ПЗО (престой) да се вземе предвид той да се намали при съответния продукт.
• Проследимост на технологичните параметри (много важен момент в Херти) на вече изработения продукт при възникване на отклонения или проблеми с качеството.
• Отчетност на реално изработени количества.
• Отстранява се грешка при използване на неправилен входен материал или инструмент за обработката му.
• Достъп през Интернет до всяка система за дистанционен контрол и мониторинг.
• Затваряне на цикъла - данните от машините директно постъпват в ERP без човешка намеса за отчета, при която може да се получи грешка.

След което се прави точен и бърз анализ на данните към всички други звена в ERP - планиране, счетоводство и т. н.

Пламен Пенев коментира, че тази концепция на системата за входящ контрол може да се приложи за всяко производство. В случая на Херти тя е изградена с контролери и дисплеи на OMRON.

„Изграждането с компоненти на OMRON е във връзка с това, че продуктите на OMRON, които сме доставили със съдействието на г-н Георги Генчев, са с много високо качество и надеждност на апаратурата. С фирма Гемамекс работим от 1998 г. и са ни помогнали за усвояването на контролерите OMRON”, споделя впечатления от съвместната работа с доставчика на компонентите инж. Пенев.

Реална система от производството
На фиг. 1 е показан екран с престоите на машината, които се записват като времена в картата и се ползват за обработка от ЕRP-то като например отчитане на реална работа на машината.

На фиг. 2 се вижда екран от дисплея на машината, при която стават реално сравняването на баркодовете. Информацията, която е на този екран, предварително се зарежда от ЕRP-то чрез текстови файл .csv.

Системата за входящ контрол има като основна функция да събере и съхрани данни от машини в производствените участъци. Данните са: входни броячи температури, изходни броячи и други параметри от машините които са важни за технологичния процес и отчетността.

Данните, които постъпват в системата и съответно излизат от нея, са във текстови файл .csv. Файловете с такова разширение сe отварят с Еxcel, PowerPoint и други офис програми, което прави обработка на данните лесна за всички програми. Системата е снабдена и с баркод четци за сравняване на данните от ЕRP и данните от входните материали по машините.

Цялата обработка се извършва от контролера на системата. Данните се записват на CF card в дисплея с интервал 1 sec. Системата е двойно резервирана, веднъж данните са на карти по машината и още един път се записват в сървър на ЕRP системата.

След като се запишат данните на картите, те се подават на ЕRP системата през ftp протокол за по-нататъшна обработка и анализ от ERP-то. Като механизъм системата представлява следната блок диаграма:
• ERP (enterprice resource planning) - входящи данни: графици за изработка на продукт, количества на продукта бройки, баркодове на входящите продукти, рецепти и др. параметри на продукта.

• Система за входящ контрол (контролер + дисплей с карта памет CF card) - събират се данни от машините: реално изработени бройки, температури при изработка на продукта и др. Сравняване на баркодове на входящите материали (инструменти), заложени от ERP с баркодове на материалите по време на работа по машините. Запис престои по машините (ПЗО). Запис на баркодовете на материалите и реално изразходваните им количества.

• Текстови файл .csv, който се извлича от картата нa дисплея чрез ftp протокол. Записът на данните от машините е на всяка 1 sec. Извличането на данните от картата е по заявка на ЕRP системата.

 

Разработката впечатлява с всеобхватност и функционалност
Георги Генчев, президент на ГЕМАМЕКС

Имам удоволствието да оценя една много полезна за фирма Херти разработка, която впечатлява с всеобхватност и функционалност. Впечатляващо е, че системата е реализирана като надстройка над софтуера за локално управление в контролера и терминала на всяка една машина.

Обичайно повечето разработки за управление на машини са презапасени откъм памет и изчислителната мощност на контролера. Именно тук специалистите на Херти са постигнали значителен ефект, като са реализирали програмни модули за PLC, които използват наличния капацитет на контролерите.

При това ERP системата разполага с бързината на изчислителната мощ на всеки машинен контролер. Този подход редуцира инвестиционните разходи при внедряване на такава система за входящ контрол.

Той предполага добавяне на сензорни терминали за машини, които нямат такива и евентуална подмяна на някои CPU модули с по-мощни такива. Това минимизира значително началните инвестиции за внедряване на ERP система, а ползата от нея за всяко производство е много голяма.

Системата е реализирана за контролери на OMRON. Фактът, че независимо от типа им те са софтуерно съвместими, предоставя възможност за внедряване при други производства с машинен парк с OMRON контролери.

Това е една успешна финансирана по линия на ЕС разработка, която ще предизвика интерес в бизнес средата на OMRON в Европа.Ключови думи: Херти, входящ контрол, Гемамекс, OMRON, контролериTop