Система за визуална идентификация в процеса на агрегация на лекарствени продукти

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 5/2021 • 28.07.2021

 

Инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на COGNEX и Mitsubishi Electric

През 2020 година в производството на Софарма АД в гр. София водещата българска инженерингова фирма Ехнатон работи по изграждане на система за визуална идентификация, подпомагаща процеса на агрегация на лекарствени продукти.

С техническото решение и конкретна разработка Ехнатон съдейства на екипа на Софарма АД успешно да реализира процеса на агрегация на произвежданите лекарства, като част от мерките за глобална проследимост и сериализация, обхващайки ръчните и полуавтоматични работни места в заводите си.

 

Обхват на проекта

Агрегацията, като част от процес за сериализация и проследимост във фармацията, е свързана с регистриране на информация за всяка една опаковка по линия на производствения процес и предаването на тази информация между отделните нива на окрупняване на всяка логистична единица по пътя от производството до клиента.

Носител на информацията е 2D DataMatrix GS1 код, директно маркиран върху всяка една продаваема единица опаковка, в съответствие с изискванията на Директива 2011/62/ЕС по отношение на предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига.

Инженеринговият проект на Ехнатон е свързан с предоставяне и внедряване на техническо решение за високоскоростно, надеждно четене на множество 2D DataMatrix GS1 криптирани кодове, маркирани върху лекарствени опаковки. Четенето на кодове се извършва в зона вторична опаковка, където окрупняването е на ниво стек (мин. 10 опаковки, общ размер) или кашон (средно 20 опаковки).

Прочетената и декодирана информация за съдържанието на кодовете се предава по комуникация към информационната система, разработена от екипа на Софарма АД.

 

 

Решение и оборудване

Ехнатон е ASP (Automation Solution Provider) партньор на водещата в индустрията фирма за продукти и решения за визуална инспекция и идентификация ­ Cognex.

Благодарение на над 10-годишния опит на екипа на Ехнатон в проекти, свързани с проследимост в индустрията, експертните познания на регулациите и стандартите в различни индустриални сектори, и разполагайки с най-иновативните и високи технологии в машинното зрение от Cognex, за период от 5 месеца са разработени, инсталирани и въведени в експлоатация 12 системи за ръчни работни места и 1 система, интегрирана в машина.

Решението, интегрирано в системите за агрегация на Софарма АД, е приложимо навсякъде, където проследимостта е част от технологичните процеси, а именно индустриални сектори като автомобилостроене и производство на авточасти, електроника, цигарена индустрия и логистика.

 


 

 

 

   www.akhnaton.biz

Top