СИСТЕМЕЪР представи нови технологии за вентилация

Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2011 • 22.09.2011

СИСТЕМЕЪР проведе семинар в едно от производствените си предприятия – в гр. Виндишбух, Германия. Мероприятието беше организирано изключително за посетители от България, на които бяха представени темите „Зелена вентилация” и „Паркинг вентилация”. Присъстващите имаха възможност да разгледат производствените помещения и лабораториите за изпитване на продукцията и нови разработки. По темата  „Зелена вентилация” беше представена ЕС-технологията, в основата на която стои вградено електронно управление, осигуряващо постоянен оптимален работен режим на вентилаторите и икономия на електроенергия до 40% . Новото управление ЕС-vent  по СО2, температура и влажност на въздуха също предизвика голям интерес сред специалистите в бранша.
"По темата „Паркинг вентилация” бяха представени принципите на проектиране на безвъздуховодна система от струйни вентилатори и тяхното управление. Подчертано бе, че СИСТЕМЕЪР ще продължи да съдейства при конкретни проекти със селектиране и позициониране на вентилаторите, проектиране на сценарий в случай на пожар, системи за детекция и енергоспестяващо управление. На последен етап проектите се подсигуряват с  компютърен анализ на движението на флуидите (CDF), онагледяващ работата на системата, преди нейното реално изграждане", допълниха от компанията.


 


АКЦЕНТИ
По-висока енергийна ефективност с индукционен дифузор въздух-вода TYPE QLI от TROX

По-висока енергийна ефективност с индукционен дифузор въздух-вода TYPE QLI от TROX

Дифузорът предоставя висока мощност на отопление и охлаждане с нисък дебит на кондиционирания първичен въздух и ниско ниво на звукова мощност. QLI гарантира високи нива на комфорт благодарение на ниската ... още
Идеалната комбинация между вентилация и отопление

Идеалната комбинация между вентилация и отопление

С новите си модели RoofVent® RG и TopVent® TG и MG Hoval доставя иновативни решения за отопление и вентилация на големи еднообемни сгради, използвайки най-съвременната кондензна газова технология ... още

Top