СИСТЕМЕЪР представи нови технологии за вентилация

Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2011 • 22.09.2011

СИСТЕМЕЪР проведе семинар в едно от производствените си предприятия – в гр. Виндишбух, Германия. Мероприятието беше организирано изключително за посетители от България, на които бяха представени темите „Зелена вентилация” и „Паркинг вентилация”. Присъстващите имаха възможност да разгледат производствените помещения и лабораториите за изпитване на продукцията и нови разработки. По темата  „Зелена вентилация” беше представена ЕС-технологията, в основата на която стои вградено електронно управление, осигуряващо постоянен оптимален работен режим на вентилаторите и икономия на електроенергия до 40% . Новото управление ЕС-vent  по СО2, температура и влажност на въздуха също предизвика голям интерес сред специалистите в бранша.
"По темата „Паркинг вентилация” бяха представени принципите на проектиране на безвъздуховодна система от струйни вентилатори и тяхното управление. Подчертано бе, че СИСТЕМЕЪР ще продължи да съдейства при конкретни проекти със селектиране и позициониране на вентилаторите, проектиране на сценарий в случай на пожар, системи за детекция и енергоспестяващо управление. На последен етап проектите се подсигуряват с  компютърен анализ на движението на флуидите (CDF), онагледяващ работата на системата, преди нейното реално изграждане", допълниха от компанията.


 
Новият брой 6/2019

брой 6-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Сензори санитарно изпълнение за ХВП

Сензори санитарно изпълнение за ХВП

За да се осигури възможност за лесно почистване на сензорите и измервателните инструменти, омокряните им повърхности трябва да бъдат инертни и да нямат микроскопични дефекти ... още
Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

С еволюирането на технологиите, производителите разработват нови формули, които не само допринасят за подобряване на разходната ефективност чрез редуциране на разходите и понижаване на енергопотреблението, но са и безопасни за ... още
Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

В линиите за асемблиране в автомобилната индустрия водата се използва за редица различни процеси и производствени етапи, в рамките на които превозните средства се третират, измиват, изплакват и боядисват ... още
Двигатели и задвижвания за експлозивна среда

Двигатели и задвижвания за експлозивна среда

Дизайнът на двигателите с повишена безопасност (Ex e) при работа (включително стартиране и ситуация с блокиране на ротора) предотвратява възникването на искри, дъги или горещи места, които могат да достигнат температурата на самозапалване на околната, потенциално взривоопасна атмосфера, ... още
Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване

Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване

Формоването на пластмаси чрез раздуване е популярен метод за производството на тънкостенни кухи изделия с различни профили от термопластични полимери, включително пластмасови бутилки и контейнери в изключително широк асортимент от форми и размери ... още
Биодинамично осветление в индустрията

Биодинамично осветление в индустрията

С помощта на иновации като светодиодната технология, усъвършенстваните сензори и модерните системи за управление, изкуственото осветление в бита ни може да се адаптира максимално към динамиката на денонощието, поддържайки индивидите в добро емоционално и психическо състояние, с достъчни ... още

Top