Системният център на Ханиуел в нова сграда

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2009

Центърът е единственият производител на контролерни шкафове за системи на Honeywell в Европа


 Отскоро системният център по индустриална автоматизация на Ханиуел България оперира в нова сграда, с обща площ 3350 кв.м. "От няколко години Ханиуел България се развива като системен център по индустриална автоматизация, обслужващ филиалите на компанията-майка в други държави от Европа. За да осигурим условия за изпълнение на новата ни дейност, се наложи да се преместим в сграда, осигуряваща ни необходимите условия на работа и площ. Инвестицията за реконструкция и оборудване, която не включва оперативните разходи за наем, е в размер на 4 млн. лева", коментира специално за сп. Инженеринг ревю инж. Владимир Ангелов, управител на Ханиуел България.

Ханиуел България: работим в три направления
Ханиуел България обслужва филиалите на Honeywell в Европа в три основни направления - изготвяне на идеен проект, разработване на системи и приложен софтуер.
"Всяка система за управление на производството се разработва индивидуално, с оглед удовлетворяване на функционалните изисквания на всяко конкретно производство. За целта се изготвя концептуален проект, който дефинира обхвата на оборудването и системния софтуер, както и необходимите ресурси, за да се разработи приложният софтуер. Във всички случаи се цели разработването на система, която напълно да удовлетвори функционалните изисквания на производството при оптимална цена", заяви г-н Ангелов.
Проектите се разработват от инженерен екип, включващ за момента 16 специалисти. "Непрекъснато разширяваме екипа. Екипът ни обслужва много филиали на Honeywell, основно в Южна и Източна Европа и отзивите за качество на работата ни са много добри", категоричен е Владимир Ангелов.

Оборотът ни за 2009 г. ще надхвърли 50 млн. долара
"Ханиуел България се занимава с разработване на приложен софтуер в продължение на много години. Дейността се осъществява от лицензирани партньорски организации -  Сисконт и Смартсис, които изпълняват български и международни проекти. Разполагаме с над 30 системни инженери, които са заети само с изпълнението на проекти на компанията", уверява г-н Ангелов.
Средногодишният оборот на Ханиуел България през предишните години е от порядъка на 10 млн. долара, от които около 2 млн. долара експорт (преди всичко инженерингова дейност). През 2009 г., благодарение на системния център, очакваният оборот ще е за над 50 млн. долара, от които 45 млн. експорт. Изграденият капацитет е с възможности оборотът да се увеличи до 75 - 85 млн. долара, от които 90% е продукцията за експорт", заявиха от Ханиуел България.

Центърът функционира от две години
Клиентският системен център функционира от две години, като основната му задача е да изработване системи или части от тях за филиалите на Honeywell в Европа. В него се изработват контролерни шкафове, предимно за базовия контролер на Honeywell С300. Центърът е единствената производствена база на Honeywell в Европа, която е лицензирана за производство на тези шкафове. През съответно лицензиране преминава и инженерният екип на центъра, който в момента е в състав от 9 човека, уверяват от Ханиуел България.
"Дейността на центъра се състои в изработване на хардуерния проект, организация на доставките на необходимите модули и материали, организация на монтажа, тестване и експедиране на готовите шкафове. Монтажът на шкафовете се изпълнява само в производствените помещения на центъра от обучени монтажници, служители на български партньорски организации на Honeywell", допълват от Ханиуел България.
Капацитетът на центъра е с проектни възможности от 800 шкафа на година, при работа в една смяна и нормална работна седмица.

Възможност за интегри-ране на цели системи
В много случаи, особено за проекти на компанията от района на Източна Европа, клиенти на Honeywell изискват интегрирането на цялата система, споделят от Ханиуел България. Това означава свързване на всички шкафове и операторски станции в единна система, натоварване на системния софтуер, тестването й, осигуряване на условия за зареждане на разработения приложен софтуер и тестването му.
"Предвидената производствена площ за осъществяване на дейността на системния център е 850 кв.м., което дава възможност да се реализират системи с до 400 броя шкафове. Всички материали и цялото необходимо оборудване за осъществяване на дейността, с изключение на произвежданите от Honeywell, се доставят от местни производители", подчерта г-н Ангелов.

Повече информация за мащабния проект на Honeywell у нас търсете на сайта на сп. Инженеринг ревю - www.engineering-review.bg.
Top