РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > СМАРТ БИЛДИНГ ТЕХНОЛОДЖИССМАРТ БИЛДИНГ ТЕХНОЛОДЖИС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СМАРТ БИЛДИНГ ТЕХНОЛОДЖИССмарт Билдинг Технолоджис ООД • проектиране и консултации при проектиране на Системи за сградна автоматизация; • проектиране, доставка и монтаж на електрически табла “Автоматика” с или без силова част по отношение на обхванатите подсистеми (климатизация, вентилация, студови и/или топлинни центрове, контрол и разпределение на електрозахранване, осветление и други); • доставка и монтаж на необходимите полеви устройства, датчици и изпълнителни механизми; • програмиране, доставка и пуск на управляващи DDC контролери за обхванатите подсистеми; • програмиране, пуск и поддръжка на LON Works мрежи; • проектиране и изграждане на контролно информационни мрежи; • проектиране, доставка и монтаж на системи за контрол на достъпа, пожароизвестяване и гасене, конвенционално и цифрово видеонаблюдение и рекординг; • проектиране, доставка и пуск на графични управляващи станции за управление и контрол на обхванатите подсистеми; • интеграция със Системи за автоматизация на други фирми производители на ниво комуникация по ModBus/J-Bus протокол; • обучение на поддържащия персонал за работа с внедрените системите; • гаранционна поддръжка и следгаранционно абонаментно обслужване. 1113 София ул. Николай Коперник, бл. 45, вх. В, ет. 3 office@sbt-bg.com www.sbt-bg.com

Top