РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Содибул, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Содибул



Официален представител за България Sodibul
бул. България 43
България
Пловдив 4003
моб.: 0898 597719
sodibul@abv.bg

НИШКОВИ ЕРОЗИЙНИ МАШИНИ
работни ходове 250 мм ÷ 1 500 мм

ОБЕМНИ ЕРОЗИЙНИ МАШИНИ
работни ходове 200 мм ÷ 2 000 мм

3D МЕТАЛЕН ПРИНТЕР + HSM

www.sodick.bg
www.sodibulbg.com

5 – осни машини

3 – осни машини


www.pinnacle-mc.com


ШПРИЦ МАШИНИ - Chen Hsong Europe B.V. Netherlands
www.chenhsongeurope.eu

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА – DEGA Italy
www.dega-plastics.com

Sodick - Japan
продадени линейни машини
49840


Top