РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, юни 2023 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, 2023 > СодикоМ БГСодикоМ БГ , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СодикоМ БГСъвременнu,надежднu
epoзuйнu машuнu


Excetek

 

 

обемнu ♦ нuшковu ♦ nробuвнu

на склад в Поморие и по поръчка

изгодни цивилизовани цени

 

 

Прецuзнu обработкu по nоръчка

с обработващ + стругов СNС-центрове

Mulltitronics

 

 

Високоефикасна ерозийна

месингова нишка Der Shin

 

 

на склад в Поморие
24,90 лева 1 кг (без ДДС)

 

 

ЕАКТРО
ерозийно
МИКРО
рязане
с нишка
Ø ЗО - Ø 50 - Ø 70 (микрон)

 

 

Ултра nрецuзна нишкова машuна Sodick AP250L

https://sodicom.net/ua/edming-with-ap2501-ua/

 

 

Прецuзнu обработкu по nоръчка
с нuшковu, обемнu u nробuвнu
epoзuйнu машuнu

Sodiclk и Excetek

 

 

SodicoM-BG

Иновационен ЕDМ-Центьр на СодикоМ-БГ ЕООД

България 8200, обл. Бургас, гр. Поморие, местност Хонят
+359 88 7377994 //+359 89 7032441
info@sodicom-bg.com
https://sodicom.net/ua/sodicom-bg-tc/
https://www.facebook.com/SodicoM.BGTop