Софтуер за индустриални принтери

Начало > Автоматизация > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 1/2022 > 01.03.2022

  • В епохата на Industry 4.0 промишлените принтери еволюират от самостоятелни машини в свързани звена на интелигентна екосистема.

  • На пазара се предлага богат асортимент от цялостни решения за свързване и управление на процесите и устройствата за кодиране и маркиране на индустриални компоненти и изделия.

  • В резултат от внедряването на единна платформа за мениджмънт на промишления печат загубите на време, средства и ресурси се свеждат до минимум, а ефективността и качеството значително се повишават.

В епохата на Industry 4.0 промишлените принтери за маркиране и кодиране на продукти еволюират от самостоятелни машини в свързани звена на интелигентна екосистема, която повишава производителността и ефективността, редуцира загубите и прецизира качеството. Ключов компонент в тази концепция са софтуерните платформи, създадени да автоматизират, координират и оптимизират процесите в индустриалния печат чрез централизирано управление, мониторинг и функции за отдалечен достъп до индивидуалните устройства.

Пазарът днес предлага богат асортимент от софтуерни решения за генериране и принтиране на баркодове, QR кодове, етикети и други типове символики за маркиране, кодиране и проследимост на компоненти и изделия в производствения отрасъл, складовата дейност и логистиката. В допълнение към различните патентовани и специализирани софтуерни продукти за фирмени серии или отпечатване на конкретен вид маркировки потребителите могат да се възползват и от множеството предимства на цялостни решения за мениджмънт на печатната дейност на ниво предприятие. Тези комплексни платформи позволяват свързване на голям брой принтери (включително и в отдалечени локации) и централизираното им управление от една точка заедно с всички необходими за целта дейности. В резултат кодирането значително се улеснява и оптимизира като процес, повишават се ефективността и степента на автоматизация, като е необходим и значително по-малък брой оператори, които да го координират.

 

Функции и възможности

Самостоятелните принтери с опростен интерфейс, който превежда потребителя през процеса на принтиране на баркодове и етикети в няколко стъпки, постепенно остават в миналото. В дигиталната промишлена реалност производителите се нуждаят от софтуерни решения с повече възможности и от един доставчик, които обхващат всички етапи на жизнения цикъл на продукта – от опаковъчните операции през дистрибуцията, търговията и разпространението до крайния клиент и след това. Внедряването на единна дигитална платформа за мениджмънт и свързаност на физическото оборудване за кодиране и маркиране прави възможно интелигентното управление, прозрачността и проследимостта по линия на цялата верига на доставките. Софтуерните решения от този клас са гъвкави и мащабируеми, позволяват лесно и бързо адаптиране към променящите се производствени нужди, клиентски изисквания и пазарни тенденции и правят възможно допълнително разширяване на функциите, възможностите и броя свързани принтери в мрежата във всеки един бъдещ момент.

Основно изискване към софтуера за индустриален печат от ново поколение е да разполага с удобен и лесен за използване от всеки ангажиран служител графичен интерфейс, без да е необходим персонал със специална квалификация за управление на платформата и свързаните с нея устройства.
Ключово предимство на цялостните платформи за управление на промишленото кодиране и маркиране са възможностите за IIoT и облачна свързаност и достъп до системата от всяка точка в реално време – както през мобилно устройство чрез съответното приложения, така и през настолни конфигурации посредством клиент, базиран в браузър.

Сред съществените функции са също отдалечената диагностика, поддръжка и отстраняване на проблеми, асистираното коригиране на грешки, автоматичното надграждане на системата с последните софтуерни ъпдейти и инструменти, както и многоезичният интерфейс, обезпечаващ нуждите на международните предприятия от унифицирано управление на съоръжения в различни географски локации.
Специализираният софтуер за управление на индустриални принтери позволява събиране, обработка и анализ на данни за статуса и работата на цялото свързано оборудване в реално време и в исторически план, включително изготвяне на детайлни справки, доклади и регистриране на тенденции. Информацията е достъпна за всеки оторизиран потребител в удобен вид – комбинация от текстова информация, техническа документация, таблици и графики за производителност, разход на консумативи, енергийна ефективност и др.

 

Интелигентно управление на кодирането

Пазарът предлага като универсални платформи, подходящи за нуждите на всякакви по тип и мащаб индустриални приложения, така и модулни решения, позволяващи персонализиране на функционалността с необходимите инструменти според конкретните потребности. Интелигентните системи за мениджмънт на принтирането са подходящи за първично кодиране с компактни символи, а също и за принтиране на по-големи, сложни и с висока резолюция етикети и маркировки за вторични опаковки и палети, предназначени за разчитане със стандартен четец или скенер.

Решението управлява процеса по генериране на цялата необходима информация за отпечатване, предназначена да удостовери вида, произхода, производителя, съдържанието на продукта и други негови важни характеристики. Посредством прочитане или машинно сканиране на етикета или маркировката тя може да бъде интерпретирана в реално време във всяка точка на канала за разпространение.

Софтуерните системи за мениджмънт на промишленото маркиране са подходящи както за печат на големи партиди от етикети и кодировки с различен обем, така и за единични, уникални или персонализирани маркировки, включително промоционални, наградни кодове и т. н. Етикетите могат да съдържат стандартни букви, цифри, символи, партидни номера, лога и изображения, а също и уникално генерирани символи, надписи с различен шрифт, размер и дължина и т. н.
С цел оптимално управление на процесите по кодиране софтуерните системи разполагат с богат асортимент от интелигентни функции, включително самодиагностика, непрекъснат мониторинг в реално време на свързаните устройства, текущите, планираните и приключените задачи, интеграция с ERP/MES/WMS системи и други решения за мениджмънт на производството и складовата дейност.

Сред най-интересните иновации в бранша са функциите за печат на интелигентни баркодове и маркировки в ролята им на уникални цифрови средства за идентификация, които осигуряват достъп до много допълнителна информация за продукта, например на фирмения уебсайт. Освен производителите и контрагентите по веригата на доставка, чрез такава добавена стойност и крайният потребител се ангажира по-силно с продукта, което стимулира лоялността му към марката.

 

Приложения и тенденции

Достъпен е широк избор от платформи аз управление на индустриален печат с различни параметри, подходящи за всякакви типове оборудване – мастиленоструйни, термотрансферни, лазерни, цифрови принтери и др., както и за генериране и отпечатване на маркировки за различни повърхности и разнообразни по форма, тип и размери контейнери и опаковки.

Цялостните решения за интелигентно управление на кодирането намират приложения във все повече клиентски отрасли, подлежащи на стриктна нормативна регулация, където освен защита и утвърждаване на търговската марка е от ключово значение и безкомпромисното доказване на произхода, качеството и автентичността на продуктите. Такива са например производствата на пакетирани храни, лекарствени средства, медицински изделия, козметика, хранителни добавки, безалкохолни напитки, алкохол и тютюневи изделия, петролни продукти, масла и смазочни материали, персонални защитни средства и оборудване и много други.

С помощта на единна платформа за управление на маркирането предприятия с различен мащаб от фармацевтичната, хранително-вкусовата, бутилиращата, козметичната, медицинската, електронната, автомобилната промишленост и др. могат да се възползват от предимствата на ускорен и автоматизиран процес по генериране и отпечатване на съответните баркодове и етикети с цел минимални престои на поточната линия и пестене на разходи и ресурси.

Във всички тези индустрии са от ключово значение възможностите за бързо и лесно адаптиране към промени във вида на кодирания продукт, както и за едновременно управление на различни проекти на отделни производствени линии в цеха. За тази цел софтуерните пакети за индустриални принтери позволяват управление на огромни масиви от данни с цялата свързана с процеса на печат информация, както и удобното й съхранение и възпроизвеждане в желания формат, локация или време. Все повече продукти в сегмента разполагат и с вградени инструменти за верификация на отпечатаните баркодове и етикети с цел предотвратяване на грешки, включително за промяна на съдържанието и регистриране на дефекти в реално време без нужда от продължителни прекъсвания на процеса.

В допълнение към мощен и цялостен инструмент за покриване на регулаторните изисквания на редица регулирани пазари, платформите за мениджмънт на принтирането гарантират и множество други предимства на промишлените предприятия, включително визуална разпознаваемост на продуктите, унифициране на бранда, събиране на т. нар. изпълнима информация за вземане на информирани бизнес решения и т. н.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: индустриални принтери, промишлен печат, кодиране и маркиране, софтуерни платформи, Industry 4.0, печат на баркодове, печат на етикетиTop