РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сол България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сол БългарияСОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ ЗА ИНДУСТРИЯТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И МЕДИЦИНАТА • Въглероден двуокис • Газови смеси за заваряване • Газови смеси за опаковане • Кислород - течен и компресиран • Хелий, аргон, ацетилен, водород • Азот - течен и компресиран • Райски газ • Сух лед Инженерингова дейност за изграждане на газови инсталации. Оборудване, съоръжения и аксесоари за медицината. Технологии за опаковане на храни и шоково замразяване. 1510 София, ул. Владайска река №12 e-mail: office@solbulgaria.com тел.: 02/ 936 6763, 936 6805, 936 6449, 936 6117, факс 02/ 936 7859

Други рекламни публикации на Сол България

Top