РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, юли 2015 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015 > Солид ФилСолид Фил, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Солид ФилКонцептуални и функционални прототипи чрез Tриизмерено принтиране Бързо Прототипиране - скоростно достигане на новите Ви продукти до пазара Професионално CAD/CAM Проектиране Производство в кратки серии чрез вакуумно леене SolidFill София, бул. Черни Връх №107,ет.1 Отдел продажби: +359 888 722 894 Технически отдел: +359 895 638 636 Имейл: sales@solidfill.com


Top