РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

SolidFill , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ SolidFillКонцептуални и функционални прототипи чрез Tриизмерено принтиране

Бързо Прототипиране - скоростно достигане на новите Ви продукти до пазара

Професионално CAD/CAM Проектиране

Производство в кратки серии чрез вакуумно леене


SolidFill
София, бул. Черни Връх №107,ет.1
Отдел продажби: +359 888 722 894
Технически отдел: +359 895 638 636
Имейл: sales@solidfill.com


Top