РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Солитех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СолитехПРОФЕСИОНАЛНИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ГЕОДЕЗИЯТА: ФОТОГРАМЕТРИЯТА КАРТОГРАФИЯТА МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛСТВОТО

. Интегрирани GNSS системи
. Специализирани фотограметрични системи
. Индустриални мониторингови системи
. Автоматизирани тотални станции
. Мобилни системи за картиране
. 3D лазерни скенери
. Дигитални нивелири
. Полеви и офис софтуер
. Безпилотни летателни системи (UAS)

Солитех АД, София 1680 бул. Гоце Делчев 55
тел.: 02 8182552; 0879999878; факс: 028182562
e-mail: office@solitech.bg ; www.solitech.bgTop