Солтех ЕООД: Индустриалната дигитализация в България - мисията възможна

АвтоматизацияФирмени публикацииСпециален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0 • 12.07.2018

Солтех ЕООД: Индустриалната дигитализация в България - мисията възможна
Солтех ЕООД: Индустриалната дигитализация в България - мисията възможна

 

Солтех ЕООД Ви представя интервю с инж. Николай Ангелов, който споделя мнението си за реализирането на Индустрия 4.0, през призмата на дългогодишния му опит с индустриален софтуер и поглед върху възможностите пред българските производители

Защо си струва да говорим за индустриална дигитализация?
Визията за дигиталното производство обвързва интелигентни продукти, прецизни процеси и иновативни фабрики. Реализацията на крайния продукт и всички етапи от производството му могат да бъдат планирани, анализирани и оптимизирани, още преди да са предприети стъпки за първа инвестиция. Това дава преимущество на компаниите да бъдат гъвкави, да използват по-добре своите ресурси и да анализират и изчистят всички потенциални проблеми, още преди да е започнал процесът за производство.

Какво е показал твоят опит във връзка с отношението към внедряване на иновации в производството в България?
Световни проучвания показват, че до 40% от компаниите ще загубят своите позиции на пазара до десет години, ако не инвестират в дигитализация и автоматизация на производствата си навреме. Наблюдавам, че у нас все повече компании се интересуват от такива възможности, но съществуват предизвикателства, обвързани с начина на мислене.

Възприема се, че инвестицията в машини и хардуер е единственото решение за обслужването на непрестанно растящия и променящ се пазар.
Аз съм на мнение, че има нужда от повече достъпна информация за огромния потенциал в дигитализирането на производствата и използването на софтуерни решения за трансформирането на жизнения цикъл на продукта.

Затова като посланик на Индустрия 4.0, Солтех традиционно организира Дни на отворените врати през септември с демонстрации и дискусии за тенденциите в сферата, съвместно наши партньори. Така ние не само показваме добри практики, но и даваме възможност на гостите ни да споделят техните проблеми и предизвикателства, за да можем заедно да изградим стратегия за адекватни следващи стъпки.

Предстои да стартираме и уебстраница, насочена изцяло върху темата за индустриалната дигитализация и ползите й за отделните отрасли. Там ще има и достъп до безплатни уебинари, които нашият екип организира. Опитът показва, че всеки случай е специфичен и заслужава индивидуален подход, осигуряващ експертиза и максимален достъп до информация.

Какви са потенциалните ползи от инвестицията в софтуерни решения?
Ползите от интегрирането на софтуерни решения могат да бъдат измерени и доказани. Първата е намаляване на времето за достигане до пазара. Поради променящите се изисквания на потребителите, производителите трябва да произвеждат по-сложни продукти за по-малко време. Традиционно, по-големият конкурент побеждава по-малкия, но днес тези, които са по-бързи, печелят.

Налага се и повишаване на гъвкавостта – все повече клиенти търсят индивидуални продукти за своите проекти, а цените трябва да останат конкурентни за масовите стоки. За да се намалят и всички допълнителни разходи, е нужно повишаване на ефективността. Днес не е достатъчно само един продукт да бъде устойчив или екологично и енергийно ефективен, но самото производство също ще трябва да притежава тези характеристики, защото това дава значително конкурентно предимство.

Всички тези изисквания могат да бъдат изпълнени с интеграцията на производствен софтуер, даващ възможност да се изработи непрекъснат модел на данните в целия жизнен цикъл. Това се случва в единна платформа, коeто осигурява всички ползи, които вече обсъдихме. Решенията на Siemens PLM, които Солтех предлага, ускоряват дигитализирането и развитието на компаниите и техният бизнес.

Кои индустрии могат да извлекат най-голяма полза от инвестирането в индустриален софтуер и коя е първата стъпка?
Производствата, които могат да се възползват от пълния потенциал включват, но не само: машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовото, електрониката и високите технологии.
В машиностроителната промишленост например, Siemens PLM дава възможност на своите клиенти да предприемат следващата еволюционна стъпка по пътя си към Индустрия 4.0, чрез инженерните системи Teamcenter, Solid Edge, NX CAM Express и интегрираните процеси в нея.

Но както споделих, всяко производство трябва да анализира своите нужди и да се консултира с експерти в областта. Вярвам, че българските производители имат възможността да подобрят конкурентоспособността си на европейския и световен пазар, но затова трябва да се подсигурят условия за взимане на по-информирани решения, което е и нашата мисия. Колкото до първата стъпка – ние от Солтех сме на разположение.


 

Top