Солтех: Garant ToolRoom от Hoffmann Group

ВИДЕО

Системата за проектиране на заводско пространство Garant ToolRoom бе представена на семинар на Солтех в Пловдив.


ПОДОБНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ
Top