Солтех: Предимствата на NX ни дават възможност да покриваме с комплексни решения различни етапи от продуктовия цикъл

Начало > CAD/CAM > Сп. Инженеринг ревю - брой 3/2016 > 18.05.2016

Солтех ЕООД е официален представител на Siemens PLM и внедрява неговите софтуерни решения при своите български клиенти. NX не е просто CAD/CAM/САЕ-софтуерът на Siemens PLM, нито продуктова линия, а цялостна платформа, съвместима с всички масово използвани 3D файлови формати. Освен че разполага с множество надграждащи модули, практика на NX е да интегрира ценни програми на други разработчици, което значи, че може да ги ползвате, без да напускате единната NX среда.

 

Този подход не само пести време, но и неутрализира риска от несъвместимост или загуба на информация, съществуващ при прехвърлянето на файлове между повече от един програмни продукти. Ако говорим за Индустрия 4.0 като за революция, основана на умелото използване на информацията, то NX е сред най-добрите примери в това отношение. Солтех стъпва на тези предимства на NX, за да покрива с комплексни решения повече етапи от продуктовия цикъл. Особено ефективно е интегрираното използване на специализирани CAD модули (например за конструиране на щанци, матрици, електроди за обемна ерозия), задаването на технически атрибути (PMI) още на етап моделиране и работата с фичъри (FBM).

Така не само моделирането, но и времето за машинна обработка се скъсява значително. Ако разполагате с измервателна машина и добавите CMM модула на NX, тогава окачествяването на готовото изделие става по цифров път, подобен на сравняването на пръстови отпечатъци – пропускането на брак е невъзможно. За машини с повече от 3 оси особено полезно е използването на модула за NC-симулация с реални G-кодове, в съчетание с виртуалния модел на машината. Солтех внедрява този модул за сложни многоосни машини и изготвя нужните постпроцесори. Вече всеки производител доставя виртуален 3D модел на машината си, но за да се използва той пълноценно, трябва да бъде интегриран в CAM програмата и тя да заработи с него, и тогава виждате един нагледен пример от Индустрия 4.0 - виртуалната реалност.

По отношение на технологичните тенденции в областта е редно да направим уговорката, че има времево отместване между технологични и пазарни тенденции. Не всички от последните технологични пробиви са достигнали пазарна зрялост и масова приложимост, още по-малко на родния пазар. Във всеки случай внимание продължава да привлича развитието на 3D печата, използването на облачни и уеб базирани решения, навлизането на таблетите дори в прецизната конструкторска работа, т. нар. “симултанен инженеринг”, при който мултидисциплинарни екипи работят едновременно върху развоя на един продукт.

В същото време прилагането на виртуални машини, симулацията и визуализацията на цели производствени процеси вече е факт – Солтех е сред пионерите при тяхното внедряване. Нарастват случаите на роботизирано обслужване на металорежещите машини – тук Солтех отново може да се похвали с интегрирани приложения металорежеща машина – робот – помощна автоматизация.

Момчил Якимов, мениджър продажби CAD/CAM, Солтех ЕООДКлючови думи: Солтех, Siemens PLM, NX, CAD/CAM/САЕ, Индустрия 4.0Top