Солтех: Роботиката е неизменна част от конкурентоспособната индустрия

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

Конкурентоспособността на една икономика се определя от нейната способност да произвежда повече при по-ниски разходи. В световен план трудът в ЕС е сред най-скъпите. Не съществува вариант, при който България да скъси икономическата разлика с останалите държави членки, а заплатите да се задържат същите.

Допреди няколко години болният проблем на българската индустрия беше липсата на поръчки, днес тясното място определено е липсата на кадри. Досега дефицитът се усещаше при инженерните кадри и ръководния персонал, но отскоро започна да се пренася и върху неквалифицираната работна ръка. Отговорът на това предизвикателство се нарича “автоматизация” и в частност – “роботизация”.

Роботът не може да замени целия човешкия труд, но може да замени “хамалската” част от него. Еднообразните механични операции най-често са свързани с тежко физическо натоварване, чието постепенно отпадане е белег на човешкия прогрес.

Ние сме официален представител на колаборативните роботи с полезен товар до 10 кг на датския производител Universal Robots. Тези олекотени роботи, наричани още “роботи-сътрудници” и “роботизирани ръце”, са разчетени да работят редом с човека и в тандем с него, включително като си споделят общ работен плот. В 80% от инсталациите не се налага прилагане на обезопасителни заграждения.

Роботите, както и машините, са дълготраен материален актив, допустим за финансиране по отворената в момента процедура “Подобряване на производствения капацитет в МСП”. За радост на ползвателите, цената на роботите става все по-приемлива. Дори с най-ниския праг на съфинансиране по програмата в размер на 100 000 лева могат да се придобият няколко броя колаборативни робота.

Закупуването им в допълнение към друго, по-скъпо оборудване също е добър вариант, например за целите на роботизирано зареждане на металорежещи машини с непрекъснат режим на серийна работа. Роботът е изделие с универсална приложимост, което лесно може да бъде преинсталирано за други производствени задачи – до момента инсталираните модели на Universal Robots надхвърлят 25 000 и обхващат всички видове индустрии.

Освен бързата доставка и надеждното гаранционно обслужване, фирма Солтех извършва всички дейности по въвеждането в експлоатация – от предварителна оценка за приложимост до закрепване, интеграция със сигнал от други машини и датчици, настройка, програмиране на операциите, обучение на персонала, конструиране и изработване на индивидуален краен захват (грипер) за конкретното приложение.

Жан Филипон, инженер "Роботика",
фирма Солтех

ЕКСКЛУЗИВНО
Top