РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Солтех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СолтехSolid Edge 2019

Синхронна технология за бързо и гъвкаво моделиране

Оптимизиран за големи асемблирани модели

Нека заедно изградим стратегия Ви за дигитална трансформация!
Изберете професионалистите с опит.
Ние говорим на Вашия език.

Солтех ЕООД
+359 32 500 425
www.soltec.bg


Top