РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Солтех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СолтехSOLTEC
REVOLUTION IN TECHNOLOGY

Солтех предлага решения за виртуализация, симулация и изграждане на
NX постпроцесори за най-сложните металообработващи машини:
• 5-осни фрези
• струго-фрезови автомати
• двушпинделни стругове с многоканална обработка
• стругове с много револверни глави, с интегрирана многоканална обработка

www.soltec.bg
www.digitalizacionindustry.bg
sales@soltec.bg


Top