РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Солтех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СолтехUniversal Robots- колаборативни
роботи № 1 в света

• Позволяват ръст на бизнеса на компании от
всякакваголемина
• Един час за разопаковане . монтиране и
програмиране на първата задача
• Интегрирани в производствени среди в повече от
пет десет страни по света
• Не е необходим предишен опит. за да програмирате
роботите на Uпiveгsal Robots

Посетете www.soltec.bg за повече
информация!

Солтех ЕООД
+359 32 500 425
sales@soltec.bg


Top