Брой 7, Октомври 2010

Начало > Брой 7, Октомври 2010


цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

Механични системи

Индукционни съединители
Принципът на работа на индукционните съединители (ИС) се основава на взаимодействие на магнитното поле на индуктора с магнитното поле на котвата, породено от индуцираните в нея вихрови токове. При това ... още

Машини

Основни въпроси, които следва да си зададе всеки купувач на листоогъваща машина Изборът на абканти се основава на критерии, които условно могат да се разделят на два основни ... още

В и К

Регулиране на помпи
Регулирането с байпасиране се осъществява чрез връщане на част от течността от нагнетателния тръбопровод в смукателната част на системата през допълнителен тръбопровод, наречен байпасен . Методът е съпроводен с хидравлични ... още

ОВК

Промишлени двуходови и триходови котли
Класификацията на котлите се осъществява на базата на различни признаци. Разделянето им на двуходови и триходови котли се базира на траекторията на пламъка и движението на димните газове в котела. ... още

ОВК

Част II. Методи за предварителна обработка на водата В предишен брой на сп. Инженеринг ревю стартирахме темата за проблема с корозията в отоплителните инсталации. Бяха представени част от методите ... още

Измервателна техника

Измерване на температура в индустриални условия
В зависимост от материала на термоелектродите и работния им температурен обхват, термодвойките се разделят на няколко типа. Всеки от тях се характеризира с различна чувствителност на термоелектродвижещото напрежение по отношение ... още

Осветление

Осветлението, предназначено за потенциално експлозивна атмосфера, се използва във външни и вътрешни инсталации на индустриални помещения, където има вероятност от появяването на горими газове, пари, аерозоли и прахове. Такива помещения ... още

Електроапаратурa

Моторни защити
Релейната защита има за задача автоматично да открие наличието на повреда, да определи селективно повреденото съоръжение и да изключи съответния прекъсвач, за да се възстанови нормалната работа на останалите ... още

Електроапаратурa

При проектирането и изграждането на нови преносни и разпределителни мрежи за СрН, подстанции и предприятия, не трябва да се залага на рутинни проекти с използването на кабели с остарели типове ... още

Автоматизация

Хидравлични клапани
В много приложения е необходимо да се променя скоростта на хидравличните изпълнителни механизми (хидроцилиндри и хидродвигатели), което се осъществява чрез изменение на подавания към тях дебит. Сред методите за ... още

Автоматизация

Възможности за реализация на поле за управление в индустриалните автоматизирани системи Във вече публикувани статии в сп. Инженеринг ревю, обърнахме внимание на съвременните концепции на системи с уеб ... още

Електроника

Източници на стабилно напрежение и ток
Осигуряването на нормалната работа и желаните параметри на все повече електронни схеми и устройства изисква те да съдържат източник на много стабилно постоянно напрежение (най-често положително), нерядко наричано опорно напрежение. ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Проведе се първото издание на ИНТЕРМИН ЕКСПО

Паралелно с изложението се състоя конференция за развитието на минната индустрия Международен панаир Пловдив, съвместно с Българската минно-геоложка камара, организира първото специализирано минно изложение “ИНТЕРМИН ЕКСПО 2010 – Всичко за ... още

Интервю с инж. Кристина Машонова - изпълнителен директор на Системеър България

Ще налагаме марката Systemair като символ на шведското качество и надеждност Новият изпълнителен директор на Системеър България - инж. Кристина Машонова, пред сп. Инженеринг ревю Уважаема г-жо Машонова, отскоро заемате позицията изпълнителен ... още

Новата производствена база на Силкотех България

Съвременно технологично оборудване и енергоспестяващи системи оптимизират производствения процес Наскоро Силкотех България, специализирана в преработката на двукомпонентен течен силикон и инженерни пластмаси, откри нова производствена база в индустриалната ... още

Top