брой 1, март 2021

Начало > АРХИВ 2021 > брой 1, март 2021


цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

АКЦЕНТИ

Опаковане с картон и велпапе
Картонът и велпапето са високо ценен опаковъчен материал в индустрията. Те са устойчиви, възобновяеми и могат лесно да бъдат персонализирани, така че да отговорят на нуждите и на най-взискателните клиенти ... още

ВЪВ ФОКУС

Оборудване за рециклиране на пластмаса
Статията е посветена на основните видове оборудване, използвани в процеса на рециклиране на пластмаса – шредери, гранулатори и сепаратори, техния принцип на действие и технологични особености ... още

ВОДЕЩИ СТАТИИ

Аварийни прекъсвачи
Всички издържани според съвременните стандарти HMI системи включват устройства за аварийно прекъсване, които осигуряват солидна защита на оборудването и персонала, улесняват поддръжката на оборудването и правят изключването и рестартирането му ... още

Пневматични системи – специфициране
Статията разглежда някои от основните технически спецификации при конструирането на пневматични механизми, които намират широко приложение в съвременната промишлена техника ... още

Отрезни машини
Отрезното оборудване намира широко приложение в съвременната металообработка и по-специално – в производството на стоманени, метални профили, тръби, метални конструкции и т. н. ... още

Циркуляри за металообработка
Циркулярните триони са инструменти, на които може да се разчита за бързо и прецизно рязане както на метал, така и на редица други материали. Независимо дали става дума за ръчен, ... още

Технологии за третиране на питейни води
С цел да се елиминират здравните рискове ресурсът от почти всички източници на питейна вода се подлага на третиране преди подаването му в разпределителната мрежа. Повечето пречиствателни системи включват отстраняване ... още

Новости при инструментите за струговане и фрезоване
Технологичното развитие при металорежещите инструменти през последните години неизменно следва най-актуалните иновации в металообработката, машиностроенето и материалознанието и принципите на четвъртата индустриална революция, които направляват прехода към интелигентно и свързано ... още

ИЗБРАНО

Решения за инженерни симулации и моделиране

Решения за инженерни симулации и моделиране
Дигиталните технологии са незаменим инструмент за решаване на широк набор от задачи в съвременното инженерно проектиране. От ключова важност са инструментите за симулации и моделиране, които улесняват ежедневната работа на ... още

ОЩЕ ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

Интегрални схеми и компоненти за измерване на токове – част 1

Интегрални схеми и компоненти за измерване на токове – част 1
В първата част на статията са разгледани съвременните токови сензори, базирани на токоизмервателни шунтове и сензорите с токови трансформатори. Специално внимание е отделено на интегралните схеми за измерване на пад ... още

Top