Брой 6, Септември 2011

Начало > Брой 6, Септември 2011


цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

Инструменти, материали

Използвани газове, основни области на приложение Протичането на редица процеси в химическата промишленост е свързано с използването на технически газове. ... още

Механични системи

Конвейерни вериги
Конвейерният транспорт е все по-широко използван в различни области на промишлеността. Сред приложенията му са превозване на товари между цеховете и ... още

Хидравлика

Зъбни, пластинкови и ротационно-радиално бутални хидромотори
Хидравличните мотори (хидромоторите), както е добре известно, са двигателни обемни хидравлични машини, които преобразуват главно потенциалната енергия (налягането) на подведената ... още

Екология

Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица
Проектът за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в басейна на р. Марица, включващ изграждането на пречиствателни станции ... още

ОВК

Абсорбционни хладилни машини
Характерна особеност на абсорбционните хладилни машини е използването на две вещества: работно тяло, наричано още хладилен агент, и абсорбент. Сред най-разпространените ... още

Машини

Трошачно-пресевни инсталации
Трошенето е един от основните процеси в минно-обогатителната промишленост и при добива на инертни материали за строителството. Подборът на ... още

Машини

Обработващи центри
Особености и приложна област Обработващите центри са сред най-широко използваните и добре познати в практиката металообработващи машини. Използват се предимно ... още

Машини

Вихрови помпи
Експлоатационни особености Вихровите помпи са едни от най-използваните хидравлични машини. Те са често срещано решение, когато е необходимо транспортиране на ... още

Измервателна техника

Радарни нивомери за течни и насипни материали
Предлагат се както в контактен, така и в безконтактен вариант. Контактните радарни нивомери са предпочитаният вариант предимно за малки пространства, докато ... още

Осветление

Съвременни тенденции в промишленото осветление
Модернизацията на промишленото осветление притежава значителен потенциал за енергоспестяване, не само в заводи със стари осветителни технологии или с денонощно осветление ... още

Електроапаратурa

Вакуумни прекъсвачи
Прекъсвачите за високи напрежения, в които вакуумът служи за среда за гасене на електрическата дъга, са известни под наименованието ... още

Автоматизация

Машинна безопасност
Електромеханични и безконтактни средства за защита на машини Строгите европейски регулаторни норми, въведени през последните няколко години, стимулират развитието на ... още

Електроника

Захранващи блокове за мощни светодиоди
На основата на тези интегрални схеми се реализират захранващи блокове, които също се наричат модули и мощни драйвери (High Power LED ... още

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Откриха втори завод на Вебер в България

В производството са внедрени редица иновативни решения От началото на м. юни т. г. функционира вторият завод за сухи строителни смеси ... още

Семинар представи новости в инструменталната екипировка

На 16 юни т. г. в гр. Пловдив се проведе семинар, посветен на последните нововъведения в производството на инструментална екипировка, съобщиха ... още

Второ издание на ИНТЕРМИН ЕКСПО

За втори пореден път, Международен панаир Пловдив, съвместно с Българската минно-геоложка камара, организират специализираното минно изложение „ИНТЕРМИН ЕКСПО 2011 – Всичко ... още

Студено, студено... топло, топличко...

Като че минусовите проценти при сравняване състоянието на българската индустрия (и не само на нея) с предходни периоди станаха нещо съвсем ... още

Интервю с Кирил Гитев, управител на Хидротек

Разширяваме дейността си в областта на хидравличните елементи и системите за индустриално приложение Интервю с Кирил Гитев, управител на Хидротек Уважаеми г-н Гитев, ... още

Интервю с инж. Олимпия Стоянова, управител на Булмакметал

Пазарът на CNC машини започна да се променя в положителна посока инж. Олимпия Стоянова, управител на Булмакметал,пред сп. Инженеринг ревю Уважаема г-жо Стоянова, ... още

Интервю с Димитър Илчев, главен мениджър и председател на надзорния съвет на Eвромаркет Груп

Навлизаме в бизнеса с машини за екопроекти Димитър Илчев, главен мениджър и председателна надзорния съвет на Eвромаркет Груп, пред сп. Инженеринг ревю Уважаеми ... още

Интервю с Джулио Белафанте, управител на ФамателРози

Пазарът на електроматериали в България остава перспективен Джулио Белафанте, управител на ФамателРози,пред сп. Инженеринг ревю Уважаеми г-н Белафанте, бихте ли представили пред читателите ... още

Top