Спечелете Microchip MPLAB ICD 2!

Начало > Пазар > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2006

Списание Инженеринг ревю дава шанс на читателите си да спечелят напълно комплектован вътрешносхемен дебъгер/програматор за Flash PIC микроконтролери.

MPLAB ICD 2 е вътрешносхемен дебъгер и програматор за популярните PICmicro микроконтролери на Microchip. PC-базираният MPLAB ICD 2 поддържа PIC16F и PIC18F Flash микроконтролерите и dsPIC цифровите сигнални контролери на Microchip. При появата на нови прибори, потребителите ще могат безплатно да свалят и заредят в MPLAB ICD 2 нов софтуер. Така те разполагат с адаптивен инструмент за програмиране, който елиминира разходите за ъпгрейд чрез допълнителни платки. Дебъгерът поддържа изглед на променливите и регистрите в реално време. Може да бъде установена точка на прекъсване и да бъде извършено четене и запис в паметтта. В допълнение, MPLAB ICD 2 може да бъде използван за програмиране и препрограмиране на монтирани върху платката микроконтролери. Други предимства са вградените функции за следене на пренапрежения и къси съединения, поддръжката на захранващи напрежения от 2 до 6 волта, диагностичните светодиоди, изтриването в програмната памет с верификация, и freeze-on-halt.

Китът MPLAB ICD 2 включва демонстрационна платка и мостри от Flash микроконтролерите PIC18F452 и PIC16F877. Демонстрационната платка е снабдена с 2x16 LCD дисплей, температурен сензор, EEPROM памет, светодиоди, пиезо зумер, RS 232 интерфейс. В комплекта влиза и софтуерът MPLAB IDE, осигуряващ интерактивна развойна среда.

Всеки читател на списание Инженеринг ревю има шанс да спечели този кит, ако посети страницата www.microchip-comp.com/engr-icd2
и попълни своите данни в електронния формуляр.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top