Спейс Кад: Първокласни софтуерни решения и услуги за автоматизация предлага SpaceCAD

Фирмени публикацииМеталорежещи и мeтaлообработващи машини - специално издание на сп. Инженеринг ревю

SpaceCAD Ltd. доставя първокласни софтуерни решения и услуги за автоматизация на проектирането, производството и управлението на жизнения цикъл (CAD/CAM/CAE и PLM).

За нуждите на производители на механични детайли със CNC машини, SpaceCAD предлага решение за автоматизация на целия процес "от поръчката до метала", реализирано с продукти на SIEMENS PLM Software и Predator Software от висок клас:
•SIEMENS NX е решение от висок клас, предлагащо несравнима производителност и автоматизация "от край до край". Изключителните предимства на продукта са намаляване на времето за програмиране на CNC машини с до 90 %, построяване на коректна технология за механична обработка от библиотеки с готови операции и шаблони, автоматично разпознаване на области за обработка, включително джобове, процепи и отвори, предоставя специализирани процесно ориентирани модули за фрезоване, струговане, пробиване, нишкова ерозийна обработка. Изпълнява сложни обработки с най-високо качество и без брак, предлага вградена симулация на обработки, управлявана от G-кода библиотека с над 500 пост процесора, Bpost Builder за разработка на собствени пост процесори. Актуалната версия на продукта NX 9 предлага несравними нови възможности за проектиране и производство на високоиновативни продукти, по-бързо и с по-ниска себестойност.

•PREDATOR Software е набор от самостоятелни или напълно интегрирани софтуерни продукти за мрежово DNC управление на производства със CNC машини, който увеличава драстично производителността на CNC машини, роботи, контролери и производствени процеси чрез мрежово зареждане на програмите, мониторинг на активността на машините и оптимизация на ресурсите в цеха. PREDATOR позволява максимално ефективно използване на машинния парк с минимални престои за максимална обща машинна ефективност.

Интеграцията на SIEMENS NX 9 и PREDATOR в една информационна система позволява на производителите да съкращават времето до пазара и да намаляват себестойността, като добавят значителна стойност към своите развойни, логистични и производствени процеси.

Повече за решенията, продуктите и инженерните услуги на SpaceCAD Ltd. може да намерите на www.spacecad.bg

www.spacecad.bg

Top