РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Спейс Кад, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Спейс КадNX CAM Feature Based Machining -
функция на NX CAM за редуциране
времето за механичнa обработкa с до 90%!

Предназначение
Автоматизацията на NC програмирането предоставя конкурентни
предимства на бизнеса. Функциалността на NX CAM Feature
Based Machining предоставя възможности за създаване и
модифициране на автоматизирани NC процеси, управлявани от
правила в Machining Knowledge Editor на SIEMENS NX. Тези
възможности са особено ценни за производствени предприятия,
които искат да достигнат до следващо ниво на NC автоматизация.

Предимства
• Значителни подобрения в ефективността чрез
автоматизирана механична обработка на добре
дефинирани участъци.
• Консистентна механична обработка в организацията
с дефинирани общи методи
• Стандартизиране на най-добрите практики

Функции
• Модулни функции
• Интерактивно обучение за създаване на нови
автоматизирани функции за механична обработка

Повече информация за NX CAM и решенията на SIEMENS PLM е налична на
http://www.spacecad.bg


Top