РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Спейс Кад, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Спейс Кад3D ПЕЧАТ В МЕТАЛ

Най-краткия път до вашите
МЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ

www.3dsys.space

Производство на сложни метални детайли
и възли за крайна употреба, функционални
прототипи и резервни части и всяка ваша идея чрез 3D печат:

• Висока точност и бърза изработка
• Висока 100% плътност , отлична повърхнина и якостни характеристики
• Намаляване на теглото чрез сложни и тънкостенни структури
• Изработка на асемблирани многокомпонентни изделия
• Изработка на малки и изключително сложни форми без нужда от инструментална екипировка
• Приспособяване на иновативния дизайн към традиционните процеси


www.spacecad.bg


Top