РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Спейс Кад , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Спейс КадMES - планиране, оптимизация, проследяване и контрол на изпълнението В партньорство с QUINX, SpaceCAD проектира, доставя и поддържа MES решения за разпределено мрежово управление на CNC машини, събиране на производствени данни за машинно натоварване и ефективност и разширено планиране и проследяване на изпълнението и качеството в CNC производства. ERP Финанси Планиране Материали Снабдяване Поръчки MES Производствени графици (капацитет) Престои и ОЕЕ Измерване/качество Тех. поддръжка машини Изпълнение Производствена площадка Управление на машини Управление на процеси Интерфейси на оператора QUINX MES отчита спецификата на отделни типове производства, и предлага подходяща комбинация от софтуерни модули за: • Серийно производство на механични детайли и детайли от пластмаса • Производство на инструменти и инструментална екипировка • Поръчково производство от типа Enginner-To-Order (ETO) • Процесно и прототипно производство За контакти: 02/ 903 39 99; email: spacecad@david.bg; www.spacecad.bg www.spacecad.bg

Top