РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Спейс Кад , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Спейс КадWinTool софтуер за управление на инструменталното стопанство WinTool e централизирана база данни за инструментите, позволяваща интеграция с повечето софтуерни продукти, които вече използвате /ERP, CAM, пресетер, автоматизирани шкафове и др. Използвайки едно единствено, централизирано хранилище за транзакции е ключов елемент за постигането на лесно и безпроблемно управление на инструментите и за премахване на хаоса от обмяната на информация между различните системи (складова, ERP, технолози и други). Wintool дава възможност за бърз избор на най-подходящите инструменти и режими на рязане, за автоматично генериране на отчети за инструменти, за съкращаване времето на престой на машината и е гаранция за използване на точната инструментална екипировка от закупуването до поставянето и на машината. • Лесно записване на инструменти в базата със съответната геометрия, ID номер и намирането им навсякъде; • Лесно дефиниране на нов комплект инструменти и автоматично генериране на документацията; • Лесно създаване на списъци инструменти за планирането, извън машинната настройка, измерването и машинната настройка; • Лесен достъп до текущите данни за инструментите и историята на предишните записи. За контакти: 02/ 903 39 99 email: spacecad@david.bg; www.spacecad.bg

Top