Спейскад, Пламена Чипилска: Участието ни беше много силно и ползотворно за нас

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 2, 2014

Акцентът на тазгодишното ни представяне в рамките на MachTech & Metal беше "Оптимални решения за автоматизация на проектирането и производството на механични детайли и инструментална екипировка с CNC машини".

Решението е базирано на софтуерни продукти от партньорите на SpaceCAD - SIEMENS PLM Software и Predator Software, насочено към нуждите на професионални потребители, произвеждащи прецизни продукти чрез механична обработка върху високопроизводителни CNC машини.

Решенията на SIEMENS NX 9 и PREDATOR в една информационна система позволяват на производителите да съкращават времето до пазара и намаляват себестойността, като добавят значителна стойност към своите развойни, логистични и производствени процеси.

Най-голям интерес предизвикаха решенията за управление и постпроцесиране на цифрови машини Siemens NX CAM, както и новият ни продукт Predator за мониторинг и ефикасност на машините в производството.

Участието ни беше много силно и ползотворно за нас, надяваме се и за всички, които имаха възможността да видят нашите решения. Много компании все повече се интересуват от мониторинг на машинния си парк, както и възможността да ги натоварят максимално за по-ефективно производство.

Пламена Чипилска,
Спейскад

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО

Top