Спейскад: Plant Simulation гарантира симулация и оптимизация на производствени системи и процеси

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

Във времена на нарастващ натиск на разходи и намаляване на времето за производство, заедно с продължаващата глобализация, логистиката се превърна в ключов фактор за успеха на всяка компания.

Необходимостта да се доставя JIT (точно навреме)/ JIS (в точна последователност), да се въведе Kanban, да се планират и изграждат нови устойчиви производствени мощности и да се управляват глобални производствени мрежи, изискват да се подпомогне ръководството да оцени и сравни алтернативни подходи.

Tecnomatix Plant Simulation позволява симулация и оптимизация на производствени системи и процеси. Използвайки Plant Simulation, вие можете да оптимизирате материалния поток, ресурсите и логистиката на всички нива на заводско планиране, от глобални производствени мощности и местни предприятия до специфични производствени линии.

Plant Simulation помага да се създават цифрови модели на логистични системи (например производство), за да се проучат системните характеристики и да се оптимизира работата им. Цифровият модел позволява на потребителите да провеждат експерименти и сценарии, без да се нарушава съществуващата система за производство или още в процеса на планиране на системата.

Обширни инструменти за анализ, статистика и диаграми позволяват на потребителите да оценят различни сценарии за производство и да направят бързи и надеждни решения в ранните етапи на планиране на производството.

Plant Simulation помага на потребителите да открият и елиминират проблеми, които иначе ще изискват отнемащи ценно време корективни мерки при изхода на производството; да минимизират инвестиционните разходи на производствените линии, без да се рискуват предписаната продукция; да оптимизират производителността и използването на енергия на съществуващи производствени системи, като предприемат мерки, които са проверени в симулационна среда преди изпълнението.

Plant Simulation ви позволява да създавате добре структурирани, йерархични модели на производствени съоръжения, линии и процеси. Това се постига с обектно ориентирана архитектура и възможности за моделиране, които ви позволяват да създавате и поддържате дори много сложни системи, включително разширени механизми за контрол.

Потребителският интерфейс на Plant Simulation следва стандартите на Microsoft Windows, правейки го лесен за запознаване и бързо производство. Симулационните модели могат да бъдат бързо създавани с използване на компоненти от приложните обектни библиотеки, посветени на определени бизнес процеси, като например производствени процеси при монтаж на каросерии.

Чрез използване на архитектурните предимства на Plant Simulation като капсулиране, наследяване и йерархия могат да бъдат манипулирани и поддържани сложни и подробни симулации.

Потребителите могат да избират от предварително дефинирани ресурси, списъци за поръчки, оперативни планове и правила за контрол. Вие можете да улавяте най-добрите в практиката инженерни опити за по-нататъшни симулационни проучвания, като разширявате библиотеката със собствени обекти.

Бальо Динев,
управител на Спейскад

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top