Спектри, инж. Борис Михайлов: Предлагаме шумоизмервателно оборудване в пълно съответствие с новите изисквания

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2015

инж. Борис Михайлов, управител
на фирма Спектри, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Михайлов, какви са новостите около Спектри?
Понастоящем разширяваме партньорството си с водещи световни производители в нашата основна област на дейност – шума и вибрациите. През 2014 г. сключихме договор със световния лидер в производството на сеизмографи Instantel, Канада. Развиваме непрекъснато нашето развойно и производствено направление. Новости има в лансираното от нас преди 2 години облачно решение Webnoise – портална услуга за непрекъснат мониторинг на параметри на околната среда.

Какви са най-новите изисквания към уредите за измерване на шум?
В отговор на въведения у нас стандарт за шум в работна среда БДС ISO 1999:2014 и реферирания от него БДС EN ISO 9612:2009 се завишават изискванията по отношение на измерването на шум в работна среда.

Необходимо е използване на оборудване за измерване и калибриране клас 1 на точност, както и на октавен анализ. Въвежда се и интензивното реално използване на шумови дозиметри. Шумоизмервателното оборудване, производство на Bruel & Kjaer, което Спектри предлага на пазара, е от най-висок клас и в пълна степен покрива изискванията на новия стандарт.

Кои са най-актуалните продукти в каталога на Спектри в съответствие с новите изисквания?
Сред най-търсените ни продукти в момента са решенията от гамата на Bruel & Kjaer: акустични анализатори тип 2250, тип 2250 light, шумомер тип 2240, шумов дозиметър тип 4448, вибромер тип 4447, мултианализатор Pulse. Актуални продукти, собствено производство на Спектри, са цялата гама WEBNOISE.eu системи за облачен мониторинг на параметри на околната среда (шум, вибрации, сеизмика, метеорологични данни, киселинност, прах и др.).

Обновени са и продуктите от гамата на PCH Engineering: мониторингови вибрационни системи, базирани на платформи PCH1420, PCH1270, както и респективните датчици за мониторинг на абсолютни и относителни вибрации. Все така популярни на нашия пазар са и сеизмографите от гамата Minimate-Plus/Pro на партньора ни Istantel.

Кои са най-търсените услуги в портфолиото на Спектри във връзка с новите стандарти?
Сред най-търсените ни услуги са: контрол и измерване на шумови и вибрационни параметри в околна, работна, битова, промишлена среда (чрез ОКС "Спектри - Измервания"); експертизи и проекти в областта на шума и вибрациите; обучения и подготвителни курсове за специалисти в областта на шума и вибрациите. В практиката си вече прилагаме най-новите стандарти за шум в работна среда.

Какво ви предстои до края на тази година?
Планираме да изненадаме пазара и нашите партньори с интересни новости – разработки, продукти, услуги, нови инициативи и направления на развитие, както и участия на различни конференции и симпозиуми. Планираме презентации в "Дни на безразрушителния контрол", "Метрология и метрологично осигуряване", 44-та Асамблея на АСЕКОБ, Четвърта национална конференция с международно участие и младежка научна сесия "Екологично инженерство и опазване на околната среда", националната конференция "Акустика 2015" и др.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top