...

Рекламни публикации на Спектри


Спектри

SPECTR!Специалистите по шум и вибрации

• Системи за мониторинг на абсолютни, относителни вибрации и процес параметри• Мониторинг и контрол на ротационни и възвратно-постъпателни индустриални машини• Виброметри, модулни стационарни системи за виброконтрол, компютърни интегрирани системи за вибродиагностика• Комплексни услуги за дистанционно наблюдение и диагностика• Платформа за мониторинг на вибрациите ... още

Спектри

SPECTR!Специалистите по шум и вибрации

• Системи за мониторинг на абсолютни, относителни вибрации и процес параметри• Мониторинг и контрол на ротационни и възвратно-постъпателни индустриални машини• Виброметри, модулни стационарни системи за виброконтрол, компютърни интегрирани системи за вибродиагностика• Комплексни услуги за дистанционно наблюдение и диагностика• Платформа за мониторинг на вибрациите Setpoint® от ново ... още

Спектри

SPECTR!Специалистите по шум и вибрации

• Системи за мониторинг на абсолютни, относителни вибрации и процес параметри• Мониторинг и контрол на ротационни и възвратно-постъпателни индустриални машини• Виброметри, модулни стационарни системи за виброконтрол, компютърни интегрирани системи за вибродиагностика• Комплексни услуги за дистанционно наблюдение и диагностика• Платформа за мониторинг на вибрациите Setpoint® от ново ... още

Спектри

София, ул. „Св. Теодосий Търновски” 30тел.: (02) 963-0464, 963-2638, факс: (02) 963-1074е-mail: office@spectri.net, www.spectri.netСертифицирани по ISO 9001:2008, Сертификат № BG120149QАкредитирани съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от ИА „БСА“, Сертификат Рег.№ 122 OKC•Висок клас измервателно оборудване и софтуер за шум и вибрации•FFT анализ на звук и вибрации в реално време, анализ ... още

Спектри
Сертифицирани по ISO 9001:2008, Сертификат № BG120149Q Акредитирани съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от ИА „БСА“, Сертификат Рег.№ 122 OKC • Висок клас измервателно оборудване и софтуер за шум и вибрации • Измерване на параметрите на шума в работна, околна и битова среда • Строителна акустика, тонална оценка параметрите на шумоизолация • FFT анализ на ... още
Спектри
УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ, За нас е удоволствие да Ви поканим на щанда ни на Булконтрола 2014, София 28-30 май 2014 г., IEC, Зала 4, щанд В10• Висок клас измервателно оборудване и софтуер за шум и вибрации • Измерване на параметрите на шума в работна, околна и битова среда • Строителна акустика, тонална оценка параметрите на шумоизолация • ... още
Спектри
СВЕТА НА ШУМА И ВИБРАЦИИТЕ УСЛУГИ Измервания и контрол Акустични проекти Вибрационни проекти Инсталации и монтаж ПРОДУКТИ Индустриални приложения Продуктова сертификация и окачествяване Околна среда Работни условия и условия на пребиваване Калибрационни метрологични решения София 1421, П. К. 39 ул. „Св. Т. Търновски” 30, ет. 1, ап. 3 тел.: 02 963 04 64, факс: 02 963 10 74 office@spectri.net, www.spectri.net ... още
Спектри
Непрекъснат мониторинг на вибрационното състояние на паро- и воднотурбинни генератори СПЕКТРИ ЕООД представя отворена и експлоатационно проектирана система за непрекъснат мониторинг на вибрационното състояние при експлоатация на паро- и водно- турбинни генератори. Целта на разработката е отворена система за контрол на нивото и спектъра на вибрациите по отношение на експлоатацията на турбинни генератори ... още

Новият брой 5/2020

брой 5-2020

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Фирмени публикации на Спектри
Top