РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Спектри , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СпектриНепрекъснат мониторинг на вибрационното състояние на паро- и воднотурбинни генератори СПЕКТРИ ЕООД представя отворена и експлоатационно проектирана система за непрекъснат мониторинг на вибрационното състояние при експлоатация на паро- и водно- турбинни генератори. Целта на разработката е отворена система за контрол на нивото и спектъра на вибрациите по отношение на експлоатацията на турбинни генератори и оценка на текущото състояние, съгласно изискванията на респективните международни стандарти и нормативните документи. Мониторингът на вибрационното състояние на машината се извършва за всеки лагер в две/три направления. Хардуерното и софтуерно обезпечаване е осигурено от световните лидери в областта на измерванията и мониторинга на вибрационното състояние на въртящи се машини и съоръжения - фирмите Bruel & Kjаеr? PCH Engineering - Дания. Системната интеграция и цялостна проектна реализация е осъществена от водещата в България фирма в областта на акустичния и вибрационен инженеринг, СПЕКТРИ ЕООД. Системата за мониторинг на вибрационното състояние може да се конфигурира от 4 до над 200 независими виброизмерителни канала тип PCH1028/PCH1072 - обработващи сигнали, постъпващи от съответните пиезоелектрични и/или вихровотокови сензори и вибрационни преобразуватели. Реализира се натрупване на информацията в промишлен контролер и/или промишлен компютър. Всеки един мониторингов модул регистрира в реално време текущото ниво на вибрациите - като осреднено интегрално измерване на общо вибрационно ниво, а също така и осугурявайки спектрални FFT измервания в определен задаваем от потребителя честотен обхват. Изходната информация от системата е осигурено на няколко йерархични нива - (а) тренд (развитие на вибрациите във времето); (б) релейни изходи - сигнал за предупреждение "Alert" при повишено ниво и сигнал за опасност "Danger" при гранично ниво на вибрациите, както и запис на спектралната характеристика на сигнала във вид на суров сигнал; (в) интерфейсен и аналогов изходен сигнал - чрез RS485 и RS232 (управление посредством софтуер PCH Vibration Studio), както и 4-20 mA изходни сигнали. Мониторингът на вибрационното състояние на машината се извършва за всеки лагер в две/три направления. Допълнително се отчитат и други данни за обекта на мониторинг - като стойност на оборотите, температура, налягане, дебит. Системни хардуерни характеристики PCH1028 бзаираната система осигурява разширен мониторинг с функции на безопасност - на критични машини, 24 ч. на ден, 365 дни в годината. PCH 1028 е 2-4 канален цифров информационен и обработващ мониторингов модул - предназначен за самостоятелна работа. Сигналното преобразуване се базира на реална FFT-технология, включваща обработка в реално време на пълен зумов спектър FFT, FFT по обвиващата и кепструм - всички директно в мониторинговия модул. Индивидуални аларми, базирани на интелигентна информация от до 192 различни машинни компоненти. Могат да се изпратят директно към контролер (използвайки индустриалните комуникационни стандарти). Ръчно или базирайки се на различни събития (като аларми или промяна на вибрациите), модулът може да се програмира да записва информация за тренда и спектри. Оборудван с опционния модул-памет, мониторинговият модул може да записва събития в 19,2 kHz лента на канал. Допълнителни опции включват тахо и тригерен вход. Конкретна проектна реализация Франсис турбина - реализирани 7 броя вибрационни точки на непрекъснат мониторинг и анализ. Изходна връзка с местния щит и управляващ контролер. Допълнителна свързаност и непрекъсната съвместна многозадачна работа с мониторингов вибрационен сървер. Газова турбина - реализирани 12 броя вибрационни точки на непрекъснат мониторинг и анализ. Изходна връзка с местния щит и специализиран вибрационен контролер. Допълнителна свързаност и непрекъсната съвместна многозадачна работа с мониторингов вибрационен сървер. www.spectri.net

Top