РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Спектри , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СпектриСофия, ул. „Св. Теодосий Търновски” 30
тел.: (02) 963-0464, 963-2638, факс: (02) 963-1074
е-mail: office@spectri.net, www.spectri.net

Сертифицирани по ISO 9001:2008, Сертификат № BG120149Q
Акредитирани съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от ИА „БСА“, Сертификат Рег.№ 122 OKC

•Висок клас измервателно оборудване и софтуер за шум и вибрации
•FFT анализ на звук и вибрации в реално време, анализ на лагери
•Постоянен мониторинг и контрол на параметрите на машини и съоръжения
•Дистанционен облачен достъп и адресиране на измервателни данни
•Съхранение на тренд и аларми за всички измервани параметри и спектри
•Динамично балансиране
•Вибродиагностика и анализ


Top