Специализация и иновативност са силата на WERMA

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2005

Андреас Геберт, WERMA Signaltechnik пред сп. Инженеринг ревю

Наскоро сигналната колона deSIGN 42 бе отличена с наградата "reddot" ("Червена точка") за иновативен дизайн. Как бихте коментирали това и бихте ли разказали на читателите повече за тази престижна награда?

Призът "Червена точка" е една от най-важните награди за конструиране, особено на индустриални продукти. В днешни дни дизайнът придобива все по-голяма важност. Съвременните машини като конструкция и дизайн са твърде подобрени през последните години, което наложи развитие и в дизайна на използваните сигнални устройства. По тази причина WERMA инвестира значителни средства в разработването на модерни от конструктивна гледна точка продукти. Удостоената с наградата "Червена точка" сигнална колона на WERMA - deSIGN 42, е разработена от отдела ни, занимаващ се с проучване и развитие. Много сме горди с тази важна награда.

Кое е уникалното и специфичното в корпоративната стратегия и технологичната политика на WERMA?

Основни елементи в стратегията ни са иновативността и удовлетворяването на клиентските изисквания. Разработваме и произвеждаме иновативни продукти, ръководейки се основно от ползата за клиентите. Елемент от политиката ни е всяка година да пускаме на пазара 5-6 нови продукта или продуктови групи. Някои от тях се предлагат за първи път на световния пазар, например GSM предавателят на WERMA, който изпраща данни за състоянието на машината от сигналната колона към мобилния телефон на потребителя. Бих отбелязал също и сирената на WERMA със самонастройващ се сигнал в съответствие с околния шум.

Изхождайки от ролята си на иновативна компания, бихте
ли коментирали световните технически тенденции в оптичната и звуковата сигнализация.

Основна тенденция в оптичната сигнализация е свързана с все по-широко навлизане на светодиодите. Продуктите на WERMA са базирани на различни LED технологии, като COB (Chip on Board) светодиоди и SMD светодиоди. Основни преимущества на светодиодите са дългият живот - до 100 000 часа, много ниската консумация на енергия и висока устойчивост на динамични натоварвания. В новите ни продукти светодиодите заменят все повече лампите с нажежаема жичка. По отношение на звуковата сигнализация се концентрираме, от една страна, върху иновативни продукти, като споменатата сирена със самонастройващ се сигнал, а от друга - върху пиезотехнологията, която позволява разработването на високомощни и нискоенергоемки зумери и сирени.

Върху какви нови технологии и продукти ще се фокусира WERMA в бъдеще?

Основните ни продукти са и ще продължават да бъдат сигналните колони. Ние сме лидер на пазара на сигнални колони и с новите си иновативни продукти ще утвърдим отвоюваните вече позиции. Считам, че за в бъдеще Ex-продуктите на WERMA, предназначени за работа във взриво- и пожаро опасни зони, ще се превърнат във важна продуктова група. През следващата година, очакваме да пуснем няколко нови продукти, които ще бъдат уникални на пазара.

Нека поговорим за пазара на WERMA. Как са организирани търговските и дистрибуторски канали на компанията в региона на Югоизточна Европа?

Търговската ни дейност в Европа се осъществява чрез местни партньорски фирми. В България работим с фирма Ехнатон. Партньорите ни осигуряват директно присъствие на WERMA на всеки пазар и организация на местни складови запаси. Фирма Ехнатон има пет точки на продажба, във всяка от които клиентите могат да намерят продукти на WERMA, както и да получат компетентно обслужване и поддръжка.

Каква е значимостта на добре организираните и оптимизирани като обем складови наличности в днешни дни?

Наличността на продуктите е изключително важна в наши дни, много често дори е по-важна от цената. Тъй като продуктите на WERMA принадлежат към т.нар. категория С (бел.ред. допълнителни продукти или аксесоари), машиностроителите не биха отложили експорта на машината, за да изчакат получаването на сигналното устройство. За нас е много важно, че Ехнатон като наш дистрибутор в България поддържа достатъчно количество складови наличности. Освен това, във всяка страна осигуряваме местна поддръжка и сервиз.

Откога сте представени на българския пазар и как оценявате бизнеса си в България?

С фирма Ехнатон работим повече от 5 години. Благодарение на техните успехи, се считаме за лидер на пазара на сигнални устройства в България. Оценяваме високо техническата и маркетингова поддръжка, която Ехнатон осигурява за продуктите на WERMA в страната.

В рамките на посещенията си у нас тази година се срещнахте с български клиенти. Какви са впечатленията ви от контактите с тях?

Посещенията ми в България бяха много ползотворни. Запознах се с представители на редица интересни индустриални сфери, сред които производството на опаковъчни машини, корабостроенето, минната промишленост, подемно-транспортните машини, циментовата индустрия и сградните инсталации, в които продуктите ни намират приложение. Със сигналната колона deSIGN 42 покриваме изискванията в областта на хранително-вкусовата промишленост, тъй като тя има клас на защита IP65 и е изработена от неръждаема стомана. Широката продуктова гама на WERMA дава големи възможности за пазарна реализация в различни области.
Top