Рекламни публикации на СпейсКад

Начало > Рекламни публикации на СпейсКадСпейсКад

Доставяме решения за 3D принтиране и3D сканиране - да вървим заедно напред!

Инженерни материалиБързо производство и прототипиранеВисоко качество и надежност

MJPSLASLSDMPFDM

Вашият партньор в 3D производството

Повече от 25 години опит в 3D Технологиите

www.3dsys.space

... още
Спейс Кад

www.3dsys.space

УСЛУГИ ЗА ИЗРАБОТКА НАМЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ ЧРЕЗ 3DПЕЧАТ В МЕТАЛ

Детайли за крайна употребаПрецизни, тънкостенни детайлиМногокомпонентни изделияИнструментална екипировкаФункционални прототипиРезервни части

... още
Спейс Кад

FIGURE 4 Технологияза високоскоростен 3D печат

Дигиталната алтернативана леенето под налягане

• Висококачествени пластмасовидетайли• Без нуждата от инструменталнаекипировка• Директно от 3D CAD модела

www.3dsys.space

SpaceCADltd

... още
Спейс Кад

твърди - биосъвместими - еластомерни -гъвкави - високотемпературни материали

FUGURE 4 Технологияза високоскоростен3D печат

Висока точност и детайлностПроизводство на кратки серииИнженерен клас материалиПрототипи в същия ден

www.3dsys.space

3D SYSTEMSAuthorized Partner

SpaceCADltdEvery promise fulfilled

... още
Спейс Кад

твърди - гъвкави - биосъвместими - еластомерни - високотемпературни материалиFIGURE 4 Технология за високоскоростен 3D печат

Ултра бърза скорост на печат - Висока точност и детайлност -Производство на кратки серии - Инженерен клас материалиFigure 4 Standalone

1 000детайлана месец

Figure 4 Modular

10 000детайлана месец

Figure 4 Production

100 000детайлана месец120 детайла за 5 часаSpaceCAD3D SYSTEMSAuthorized ... още

Спейс Кад

SpaceCADEvery promise fulfilled

MACHTECH& INNOTECH EXPO

Щанд А2Зала 214-17.09.2021

Спейскад ООД Ви очаква:

NX CAM и DNC софтуерKUKA роботи3D печат в метал и пластмаса3D скенериМониторинг на производството

www.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

Siemens NX CAM Robotics - програмиране на индустриалнироботи, CNC машини и машини за метрологичен контрол

SpaceCADLtd.www.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

Индустриални роботи/коботи от KUKAХващачи и периферия от OnRobot

SpaceCADLtd.www.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

SIMSOLIDsimulation reinventedБез опростяване на модела, безгенериране на FEM мрежи - сега всекиинженер получава точния резултат заминути!

Решения с линейна статика, модална и нелинейнастатика (контакт, материал и геометрия), термични истресови симулации, линейна динамика и други

www.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

Siemens CAD/CAM лиценз за едновременна работа на двама потребители за 5 995 EUR

Получавате CAD/CAM работно място с годишно обновяване, включващо Solid Edge Foundation, Solid Edge CAM 2,5-оси и генератор на постпроцесори.

Не губете ценно време и се свържете с нас:тел: 02 903 3999spacecad@david.bgwww.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

SpaceCADltdEvery promise fulfilled!

Проектиране, симулиране ипрограмиране CNC машиниедна година безплатно съсSiemens Solid EdgeCAD/CAM/CAE

Ако сте производствена компания регистрирана след декември2017 година, не губете ценно време и се свържете с нас:spececad@david.bg, 02 9033 999

... още
Спейс Кад

Вземете сегаSiemens CAD/CAM работно мястосамо за 5 995 EURПолучавате CAD/CAM работно място сгодишно обновяване, включващо Solid EdgeFoundation, Solid Edge CAM 2,5-оси игенератор на постпроцесори.Не губете ценно време и се свържете с нас:spacecad@david.bg, 02 903 39 99www.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

Projet MJP 5600

Голям размер, композитнидетайли в един принт

SpaceCADltdEvery promise fulfilled

www.3dsys.space

... още
Спейс Кад

Технологични новости вSiemens NX CAM

Adaptive Milling - високоскоростна технологияза 5-осни обработки на сложни повърхнини, засъкращаване времето на цикъла.NX CAM Robot - програмиране и симулиранена роботиPost Hub - безплатно облачно решение за постобработка, директно достъпно от NX CAM.Повече от 600 постпроцесори за бързогенериране на NC код и готови за производствопрограми.Machining Line ... още

Спейс Кад

NX CAM

SIEMENSIndentity for life

По-висока ефективност и продуктивностна Вашето цифрово производство

ДИГИТАЛИЗИРАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВОТО

• Механична обработка на 3D модели отуниверсални CAD модел• Ускорено генериране на NC програма следпромяна на CAD модел• Нови стратегии за обработка с гъвкави опцииза управление на оста на инструмента• Достоверна G-код симулация чрезсимулационни модели на машини• Намаляване инвестициите в ... още

Спейс Кад

NX CAMЕдно решение за всичкипроизводствени задачи и CNC машини

40% отстъпка до 15 декември

• Програмиране и управление на всяка CNCмашина и робот• Оптимизирани, готови за работа пост-процесори• Механична обработка на 3D модели отнезависим CAD модел• Безпроблемна механична обработка по 5едновременно управлявани оси• Достоверна G-код симулация запроизводство с минимален брак и доработки

SpaceCADltdEvery ... още

Спейс Кад

ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

с до 70 % европейско финансиране

Детайлно планиране напроизводството

Мониторинг на производствотоDNCSpaceCADltd

www.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

УСЛУГИ ЗА 3D ПЕЧАТ В МЕТАЛ ОТ СПЕЙСКАД ООД

Директния печат в метал /DMP/ е специфичен вид адитивен процес за производство, при който лазер стопява метален прах до формата на плътен материал, изграждайки метални части слой по слой. Лазерът стопява праха на всеки слой по траекторията зададена му предварително от ... още

Спейс Кад

ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

с до 70% европейско финансиране

Детайлно планиране на производството

Мониторинг на производството

DNC

SpaceCAD ltdEvery promise fulfilledwww.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

3D ПЕЧАТ В МЕТАЛ

Най-краткия път до вашитеМЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ

www.3dsys.space

Производство на сложни метални детайлии възли за крайна употреба, функционалнипрототипи и резервни части и всяка ваша идея чрез 3D печат:

• Висока точност и бърза изработка• Висока 100% плътност , отлична повърхнина и якостни характеристики• Намаляване на теглото чрез сложни и тънкостенни структури • ... още

Спейс Кад

ЗАЩО Е ВАЖНОДА ИМАТЕ ТОЧНИЯПОСТПРОЦЕСОР ЗАВАШАТА CNC МАШИНА

Постпроцесорът е основната връзка между работата, която извършвате в наличната CAM система и машината, която обработва метала. Без правилно форматиран постпроцесор, трябва да пристъпите към ръчно редактиране на вашия NC код. Този процес е опасен и e предпоставка за грешки. Извършването на ръчно ... още

Спейс Кад

SIEMENS Solid Edge 2019 предлага мощни решения за проектиране и производствона машини, които помагат на производителите да намалят с до 1/3 времето до пазара!

– Синхронната технология в Solid Edge ускорява моделирането на машини до 100 пъти! – Solid Edge Sheet Metal е най-доброто решение за проектиране с метални листове– Solid ... още

Спейс Кад

NX CAM Feature Based Machining -функция на NX CAM за редуцираневремето за механичнa обработкa с до 90%!

ПредназначениеАвтоматизацията на NC програмирането предоставя конкурентнипредимства на бизнеса. Функциалността на NX CAM FeatureBased Machining предоставя възможности за създаване имодифициране на автоматизирани NC процеси, управлявани отправила в Machining Knowledge Editor на SIEMENS NX. Тезивъзможности са ... още

Спейс Кад

Solid Edge 2019

Последно поколение софтуер за разработкана продукти за съвременните инженери

• Генеративен дизайн• Проектиране на електрически системи и PCB дизайн• Напълно интегрирани FEM/FEA/CFD симулации• Най-модерни инструменти за традиционно и адитивно производство• Нови възможности за управление на изискванията• Безплатно и сигурно, облачно базирано сътудничество

Siemens PLM Software

www.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

Добрите CAD/CAM и PLM решения, идват от тези, които винаги изпълняват своите обещания!Ние сме СпейсКАД, три пъти Топ Партньор на Siemens за Централна и Източна Европа, сега и за 2017!

SpaceCAD Ltd.www.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

Отново първи в България!3D печат на метални детайли по поръчка!SpaceCAD ltd.https://www.3dsys.space/uslugi/Тел. +359 2 90 33 999spacecad@david.bg

... още
Спейс Кад

Нуждаете се спешно от метални детайли?Доверете се на 3D печата в метал и експертите на Спейскад ООД ще изработят за Вас детайли с:• Неограничена сложност• Висока плътност• По-добри механични свойства• Възможност за олекотяване

Поръчайте на тел. 02 903 3999www.spacecad.bg

SpaceCAD ltd.3D SYSTEMS

... още
Спейс Кад

Digital Twins - основа на концепцията INDUSTRY 4.0

• Обединете виртуалния и реалния свят на производството.• Предвиждайте и премахвайте причините за провал.• Дигитализирайте процесите и анализирайте данните.• Натрупвайте и използвайте многократно знания в цифрова нервна система.

Дигитализацията променя всичко.Навсякъде!

Space CADwww.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

SpaceCADltd. All promise fulfilled

Обединете виртуалния и реалния свят напроизводството. Предвиждайте ипремахвайте причините за провал.Дигитализирайте процесите ианализирайте данните. Натрупвайте иизползвайте многократно знанията!Дигитализацията променявсичко. Навсякъде!

www.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

3D принтери за директен печат в метал- Изработване на най-сложните метални детайли и инструменти- Отлична точност, качество на повърхнина и резолюция- Висока плътност и изключителни химични качества на детайлите- Доказана повторяемост и надеждност

www.3dsys.space

SpaceCad

... още
Спейс Кад

Метални детайли в последната секунда? Напълно възможно!Принтерите за директен печат в метал на 3D Systems променят правилата на играта. Без нужда от инструменти, приспособления, стругове и фрези, с широк избор на метали - от леки алуминиеви сплави до инструментални стомани, Вие можете да си позволите лукса да произвеждате в метал ... още

Спейс Кад

SOLID EDGE ST9Expand your horizonsПроектиране в облака – по Ваши условия.Вградено управление на данни - PDM.Бързо и гъвкаво 3D моделиране.Изберете Solid Edge!

... още
Спейс Кад

20 SpaceCADinnovate fasterГодини подкрепа за българскитемашинистроителни компанииwww.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

NX CAMЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ ЗАЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПО-ДОБРИ ДЕТАЙЛИ- CNC разширено програмиране- Мултиосни обработки- Постпроцесиране и безплатни постпроцесори- G-code симулация и валидация- Независим от CAD- Без бариери между дизайна и производството02 903 3999www.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

SIEMENS NX - корпоративният стандарт на Daimler BenzCAD/CAM/CAE и PLM решения от високия клас!Подробна информация за SIEMENS NXCAD/CAM/CAE и инженерните услуги на SpaceCAD можете да намерите на www.spacecad.bg

... още
Спейс Кад

CAD/CAM/CAE и PLM продукти и решенияSIEMENS Solid Edge - достъпна 3D CAD/PDM система за малки и средни фирми.SIEMENS NX - мощно напълно интегриранo CAD/CAM/CAE решения от висок клас.SIEMENS NX CAM - първата CAM система, която може да управлява Вашите CNC машини за достигане на тяхната максимална производителност.SIEMENS FEMAP - пълно ... още

Спейс Кад ООД
Защо Solid Edge е по-производителната 3D CAD система Когато говорим за 3D производителност при конструиране, възможността за многократно използване на вече налични конструктивни решения е от най-висока важност, защото най-бързият начин да се моделира нещо е да се копира нещо друго, което вече е направено. Синхронната Технология на SIEMENS в Solid ... още
Спейс Кад
Синхронната технология на Siemens PLM Software, обявена през 2008 година и използвана в NX и Solid Edge свързва всички участници в жизнения цикъл на продукта, и ги свързва по начин без да се ограничава нито един от тях. Тя предоставя на инженерите свободата да имат координирана комуникация без ограничения и ... още
Спейс Кад
WinTool софтуер за управление на инструменталното стопанство WinTool e централизирана база данни за инструментите, позволяваща интеграция с повечето софтуерни продукти, които вече използвате /ERP, CAM, пресетер, автоматизирани шкафове и др. Използвайки едно единствено, централизирано хранилище за транзакции е ключов елемент за постигането на лесно и безпроблемно управление на инструментите и за премахване ... още
Спейс Кад
MES - планиране, оптимизация, проследяване и контрол на изпълнението В партньорство с QUINX, SpaceCAD проектира, доставя и поддържа MES решения за разпределено мрежово управление на CNC машини, събиране на производствени данни за машинно натоварване и ефективност и разширено планиране и проследяване на изпълнението и качеството в CNC производства. ERP Финанси Планиране Материали ... още
Спейс Кад
CAM/MES интеграцията – ключ към устойчиво производство с CNC машини MachTech & InnoTech 2015, София, Интер Експо Център IEC, 12 Март 2015 Уважаеми клиенти и партньори, Спейскад ООД има удоволствието да Ви покани на специализиран семинар на тема: „CAM/MES интеграцията – ключ към устойчиво производство с CNC машини”. Семинарът ще се състои по ... още
Спейс Кад
SpaceCAD innovate faster Софтуерни решения за автоматизация на проектирането и производството, управление на качеството и жизнения цикъл www.spacecad.bgSpaceCAD ... още
Спейс Кад
• Siemens NX 10 предлага повишена гъвкавост и до 3 пъти по-висока производителност • Сензорен интерфейс с докосване на екрана осигурява работа с NX на Microsoft Surface 3 Pro • Новата еволюция на Active Workspace интерфейса осигурява визуален достъп до критичните продуктови данни по всяко време, навсякъде и от всяко устройство Ние работим с производители, които искат да бъдат лидери! www.spacecad.bg ... още
Спейс Кад
Ние работим с производители, които искат да бъдат лидери! официален партньор на Siemens Industry software, Predator, QuantorForm, CadStar От 6 Май 2014 Вие можете да ползвате Solid Edge и/или FEMAP под наем за избран от Вас срок, заплащайки желания от Вас месечен абонамент. В срока на валидност на лиценза Вие получавате обновяване и ... още
Спейс Кад
CAD/CAM/CAE и PLM решения Решения за оптимизация на технологични процеси и инструментална екипировка Решения за оптимално управление на CNC/DNC производства Професионални инженерни услуги Техническа поддръжка, трансфер на технология, обучение и сертификация официален партньор на Siemens Industry software, Predator, QuantorForm, CadStar Ние работим с производители, които искат да бъдат лидери! WWW.SPACECAD.BG ... още
Спейс Кад
SPACECAD стартира Сътрудничество с PREDATOR SOFTWARE за Доставка на решения за Мрежово управление на Производства с CNC машини. Predator Software е водещо решение, което предлага набор от самостоятелни или напълно интегрирани софтуерни продукти за мрежово управление на производства с CNC машини. Решенията с Predator Software увеличават драстично производителността на производства с CNC ... още
Спейс Кад
CAD/CAM решения за производители с CNC машини CAD/CAM решения за производители с CNC машини SIEMENS NX CAM доставя автоматизиран процес, при който CAD моделите от конструктивен отдел се пренасят до CNC машините в цеха за броени минути. NX CAM автоматизира всички стъпки от конструирането и производството: •Конструиране на детайла и приспособленията •5-осово фрезоване и ... още
Спейс Кад
Вдига скоростта…… Влакове ще могат да развиват до 160 км по още една железопътна отсечка в България. Това е жп линията Свиленград - турска граница. Новооткритата отсечка е част от проекта "реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница". Всички сигнали по новата линия са конструирани, симулирани и ... още
Спейс Кад
..."В лицето на SpaceCAD намерихме стабилен партньор, с който развиваме отлично сътрудничество и получаваме първокласна техническа поддръжка. Коректно отношение, както и проявената прецизност към поетите ангажименти към ФИЛПЛАСТ утвърждават SpaceCAD като наш надежден партньор" www.spacecad.bg Continental AG сертифицира Филпласт ООД Пловдив... SpaceCAD innovate faster! ... още
Top