РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Спейс Кад , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Спейс КадSolid Edge 2019

Последно поколение софтуер за разработка
на продукти за съвременните инженери

• Генеративен дизайн
• Проектиране на електрически системи и PCB дизайн
• Напълно интегрирани FEM/FEA/CFD симулации
• Най-модерни инструменти за традиционно и
адитивно производство
• Нови възможности за управление на изискванията
• Безплатно и сигурно, облачно базирано сътудничество

Siemens PLM Software

www.spacecad.bg


Top