РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Спейс Кад, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Спейс КадNX CAM
Едно решение за всички
производствени задачи и CNC машини

40% отстъпка до 15 декември

• Програмиране и управление на всяка CNC
машина и робот
• Оптимизирани, готови за работа пост-
процесори
• Механична обработка на 3D модели от
независим CAD модел
• Безпроблемна механична обработка по 5
едновременно управлявани оси
• Достоверна G-код симулация за
производство с минимален брак и доработки


SpaceCADltd
Every promise fulfilled

www.spacecad.bg


Top