РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Спейс Кад, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Спейс КадNX CAM

SIEMENS
Indentity for life

По-висока ефективност и продуктивност
на Вашето цифрово производство

ДИГИТАЛИЗИРАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВОТО

• Механична обработка на 3D модели от
универсални CAD модел
• Ускорено генериране на NC програма след
промяна на CAD модел
• Нови стратегии за обработка с гъвкави опции
за управление на оста на инструмента
• Достоверна G-код симулация чрез
симулационни модели на машини
• Намаляване инвестициите в инструменти чрез
оптимизирани стратегии и скорости
• Автоматично разпознаване и прилагане на
предварително дефинирани обработки в нови
детайли

SpaceCADltd
Every promise fulfilled

www.spacecad.bg


Top