Спейскад: Гарантираме на клиентите си напълно интегрирани решения от висок клас

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

SpaceCAD предлага завършени, напълно интегрирани решения от висок клас за проектиране на продукти, конструиране на формообразуващи инструменти и инструментална екипировка, програмиране на CNC машини/роботи и измерване на качеството.

Сред най-атрактивните от гледна точка на нашите потребители са интегрираните решения със SIEMENS NX, предлагащи на фирми със CNC машини редица предимства: един-единствен софтуерен продукт от висок клас за всички инженери във фирмата, способен да решава инженерни проблеми с неограничена сложност в кратки срокове; CAD с автоматизиран непрекъснат работен поток с наследяване на данните от един управляващ 3D “мастер модел” при моделиране, конструиране, симулация, валидация за производство и генериране на чертежи за производство; мощен CAM модул за програмиране на CNC машини и измервателни процедури; над 50 специализирани процесно ориентирани модула за дефиниране на собствени инженерни правила, конструиране с композитни материали и метални листове, дизайн на продукти от пластмаси и матрици за тях, леярски форми, шанци с прогресивно изтегляне, модули за проверка на съответствие с конструктивни изисквания и валидация за производимост в реални условия; CAE симулация на въздействия за анализ и оптимизация на продуктови характеристики и технологични процеси по Метод на крайните елементи (FEM/FEA); PLM интегрирано управление на инженерните данни и изменения в процесите при екипно конструиране, с интегрирано управление на изискванията, проектите и програмите за въвеждане в редовно производство (NPI); управление на процедурите за контрол на качеството, вкл. оптимизация на толерансни вериги, статистически анализ на измервани контролни размери.

Компанията предлага MES решения за проследяване на производството и управление на режещи инструменти - DNC управление на CNC машини, събиране на машинни данни (MDC), производствена визуализация на изпълнението и обща машинна ефективност (OEE); разширено планиране и динамично актуализиране на производствени графици (APS) в контекста на динамиката на наличните производствени ресурси; планиране, управление на процедури за активно измерване и статистически анализ на качеството (CAQ); управление на инструментално стопанство, мониторинг на състоянието и движението на инструментите в цеховете.

На фона на криза в инвестициите, този пазар е важен. За съжаление обаче, той в значителна степен намалява естествените сили и мотивация на потребителите да просперират със собствени сили и средства, и води до абсурдни ситуации на "закопани" в земята машини и търгове с многократно завишени доставни цени. Новите изисквания за доказване на ефективност от бенефициентите са стъпка в правилна посока.

Бальо Динев, управител на Спейскад ООДКлючови думи: Спейскад, SpaceCAD, SIEMENS NX, програмиране на CNC машини, MES решения, DNC управлениеTop