СпейсКАД: Защо Solid Edge е по-производителната 3D CAD система

Фирмени публикацииВисокотехнологична автоматизация - специално издание на сп. Инженеринг ревю

СпейсКАД: Защо Solid Edge е по-производителната 3D CAD система | Инженеринг ревю, снимка 1 class="picvatre">СпейсКАД: Защо Solid Edge е по-производителната 3D CAD система | Инженеринг ревю, снимка 2 class="picvatre">

Когато говорим за 3D производителност при конструиране, възможността за многократно използване на вече налични конструктивни решения е от най-висока важност, защото най-бързият начин да се моделира нещо е да се копира нещо друго, което вече е направено.

Синхронната Технология на SIEMENS в Solid Edge предлага уникален инструментариум за директно редактиране с автоматизирано разпознаване на фючъри. Това дава възможност да се "вграждат" налични конструктивни решения, които се адаптират гъвкаво в движение върху селектирани лица от модела, заедно с всички съществуващи взаимовръзки, които могат да бъдат запазвани или потискани.

Това замества моделирането с подредени фючъри и използването на скиците за тяхното управление.  Директното редактиране на модела е по-интуитивно, и премахването на ограниченията от реда на фючърите означава, че вече не сте "закопчани с белезници" за зависимости от историята на построенията.

Практически, Синхронната Технология отнема интелигентността от модела и я пренася в интерфейса на Solid Edge. Така тя прилага цялата интелигентност на интерфейса към модела, като дава възможност на конструктора да променя "в движение" отношенията и зависимостите между лицата на модела, вместо да изгражда тези връзки в модела косвено, в определен ред  за скици и фючъри.

Тъй като Синхронната Технология не пази "интелигентността" в геометрията, ние може да използваме повторно всяко конструктивно решение в места, където никога не сме предполагали, че ще можем да го използваме.

Когато моделирате с фючъри от библиотека в друг CAD продукт, използващ базирано на история моделиране, вие трябва да бъдете много внимателни - не можете да използвате нещо извън избрания от вас набор фючъри, които ще, се опитате да използвате повторно.

И ако твърдим че Solid Edge е по-добрият продукт за машиностроително проектиране, следва да подкрепим това твърдение с факти:
• Solid Edge сe разработва изцяло върху собствени за SIEMENS софтуерни технологии и CAD компоненти (Parasolid, D-Cubed), лицензирани дори и на конкурентни производители. Solid Edge e не просто копие, а индустриален еталон в CAD системите от средния клас.
• С въвеждането на Синхронната Технология през 2008 и нейното постоянно развитие плътно до версия ST8 през 2015, Solid Edge изпреварва технологично преките си конкуренти с 5 - 7 години.
• Solid Edge предлага ненадмината поддръжка на потребителите от две нива: 24 часа, 7 дни в седмицата директно от GTAC - глобалния сайт на SIEMENS, плюс "hot line" поддръжка на потребителите "от първа линия" чрез консултантите на SpaceCAD.
• Потребителите на Solid Edge ползват безплатно над 150 урока за Solid Edge в първия в България On-line портал за CAD/CAM обучение на SpaceCAD - http://lms.spacecad.bg
• Потребитeлите на Solid Edge безпроблемно добавят нови CAM, CAE и PDM модули по всяко време, без нужда от транслатори и доработки.
• Solid Edge наследява директно вече налични при потребителя модели и чертежи от всички разпространени CAD системи, за да ги ползва като собствени. Така вашите инженерни активи са винаги налични за работа, а по-бързата възвръщаемост на вашите инвестиции - гарантирана.
• Solid Edge e продукт на SIEMENS - най-голямата инженерна компания в света. SIEMENS гарантира вашите инвестиици в много по-голяма степен от всеки друг доставчик на CAD/CAM софтуер на пазара днес.

Повече за Solid Edge със Синхронна Технология можете да намерите на www.solidedge.bg


Вижте още от СпейсКАД: Защо Solid Edge е по-производителната 3D CAD система


Top