РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Спиралико, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СпираликоПРОИЗВОДСТВО НА СПИРАЛНИ ТРЪБИ, ФАСОННИ ЧАСТИ, ШАХТИ И ЦИСТЕРНИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ( ПЕВП) И ПОЛИПРОПИЛЕН (ПП) София 1532, с. Казичене, ул. Васил Левски 1а тел./факс +359 2 999 52 47, моб. тел: +359 885 668 222 office@spiralico.bg | info@spiralico.com | www.spiralico.com

Други рекламни публикации на Спиралико

Top