РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 1, февруари 2024 > РЕКЛАМИ В брой 1, 2024 > Стабил ИнженерингСтабил Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2024

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Стабил ИнженерингMETTLER TOLEDO SAFELINEМеталдетектори и Х-гау системи от производител номер едно в продуктовата инспекция

Металдетектори:

•  Максимална чувствителност при детекция на метали:
Откриване на феромагнитни, немагнитни и неръждаеми
томани в хранителни продукти.

•  Лесна настройка и употреба: Интуитивен интерфейс,
втоматични функции за настройка и специализирани
инструкции за провеждане на тестове.


•  Ефективност и минимална поддръжка: Бърза
възвръщаемост на инвестицията посредством отлична
ащита на продукцията и ниски оперативни разходи.

X-ray системи:

•  Широкообхватна инспекция: Детекция на множество
замърсители, включително метал, стъкло, камъни и някои
видове пластмаси.

•  Допълнителни функции за контрол на качеството:
Възможност за извършване на проверка за теглото,
целостта на продукта, ниво на запълване и др.

•  Оптимизирана безопасност и ефективност:
Изключително ниско ниво на лъчение за безопасна
работна среда и намалени разходи за поддръжка.


www.stabllengineering.com

гр. Пловдив, бул. ,Цариградско шосе· №53 (централен офис)
032/ 634 640, 032/ 652 079
offers@stabllengineering.com


Top