Стабилната ИТ инфраструктура помага на производствата по време на криза

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 8/2020 • 19.11.2020

Снимка: Equinix | Инженеринг ревю, снимка 1Как да реагираме бързо на променящите се условия в производството


Тео ван Андел, старши мениджър „Разработване на пазарни мрежи“

Сегашната криза нанесе удар върху производството. Несигурността около бъдещите условия усложнява, а понякога и прави невъзможно, планирането на производствените обеми.
Не е изненада, че в тази ситуация компаниите търсят по-гъвкава бизнес структура. Проучванията сочат, че над 50% от производителите очакват промяна в начина, по който работят.
Основният въпрос е как да бъдат настроени бизнес процесите, така че да реагират бързо, когато обстоятелствата водят до колебания и промени в производството.

Производствени процеси

Обемът не е единствената променлива, която трябва да бъде отчетена. Производственият процес може също да се промени. Един от нашите клиенти с дейност в хранително-вкусовата промишленост в момента наблюдава рязка промяна в търсенето. В последната година ресторантите останаха дълго затворени, а търсенето на опаковки за храна също спадна. Същевременно, едва сега производството успява да отговори на търсенето на малки опаковки.
Служителите на този клиент, които не участват директно в производството, работят от домовете си, за да се намалят контактите. Това влияе и на съществуващите процеси - от резки промени в процесите на комуникация, до отдалеченото им проследяване.

Внезапни промени

Компаниите могат да се справят с такива резки промени само ако имат солидна ИТ среда, в която гъвкавостта е основен принцип.
Много преди тази криза, цитираният производител направи нужната промяна и създаде солидна и гъвкава ИТ среда.
Преместиха ключовото ИТ оборудване в неутрален център за данни. От тази среда компанията може да се свърже с доставчици на (публични) облачни решения, мрежови услуги и партньори - нови и стари, в тяхната екосистема (на глобално и локално ниво). Може и да променя или добавя доставчици на облачни услуги. Това предотвратява зависимостта от доставчици и води до минимални разходи за промяна.

Скалиране спрямо необходимостта

Equinix FabricTM е разработен, за да улесни този тип процеси. Той опростява и поддържа хибридни и мултиоблачни инфраструктури за бизнеса. Платформата за взаимосвързаност осигурява лесни, сигурни и частни връзки до практически всеки доставчик на облачни решения и услуги, сред които Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure и Google Cloud. Капацитетът на свързаността може лесно да бъде скалиран спрямо нуждите.
Чрез Equinix FabricTM избягвате по-малко сигурния публичен интернет, което означава, че данните не могат да бъдат прихванати при трансфер и че забавянията са много малки и предсказуеми. По този начин компании от цял свят могат директно и сигурно да се свързват с всяка друга компания чрез мрежата на Equinix. Могат да скалират своите дигитални бизнеси спрямо нуждите толкова бързо, колкото го изисква дигиталната икономика. Така добрата инфраструктура помага на организациите да запазят своята гъвкавост и да работят в трудни моменти.

Иновации

Стабилната ИТ среда е важна не само в криза. Правилната инфраструктура е цифровата основа за иновации. За да останат конкурентоспособни, е важно производителите да въведат цифровите технологии и да създадат бизнес процеси така, че да могат да бъдат коригирани спрямо информация, основана на данните.
Все по-често производителите инвестират в технологии, като IoT и AI, не само в подкрепа на производствените си процеси, но и в отговор на постоянно променящото се търсене на пазара. Виждаме и че производителите предлагат все повече продукти на пазара "като услуга". Това води до значителна промяна в бизнес моделите и има голямо влияние върху ИТ средата. Решаващ фактор за тази промяна е възможността за взаимосвързаност с партньорите в екосистемата.
В резултат на последните събития облачните услуги станаха незаменими, а ИТ средата се превърна в решаващ фактор за успеха на компанията в добри и в трудни времена.
Готови ли сте да посрещнете дигиталното бъдеще? Прочетете как можете да оптимизирате Вашата свързаност за максимална гъвкавост чрез Equinix FabricTM.

 


 

www.equinix.com

 


Вижте още от АвтоматизацияTop