Станаха ясни победителите в националния конкурс "Иновативно предприятие на годината 2022"

Начало > Българската индустрия > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 9/2022 > 04.01.2023

На официална церемония в рамките на 18-ия Национален иновационен форум, организиран от Фондация “Приложни изследвания и комуникации” под егидата на Президента на Р. България, бяха раздадени наградите в националния конкурс “Иновативно предприятие на годината 2022”. Събитието се състоя на 7 декември м. г. в София. Конкурсът има за цел да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии. Наградата е призната и от Европейската комисия за най-добра национална практика за подкрепа на иновативното развитие.

20-членно жури, в което традиционно се включи и представител на TLL Media, определи победителите сред финалисти от близо 100 кандидатури. В конкурса се включиха стартъпи, развиващи се и утвърдени софтуерни и производствени компании, фирми от сферата на услугите от цялата страна.
Всички победители и финалисти получават също експертна и медийна подкрепа за бизнеса си, както и правото да използват утвърдената марка “Високи постижения в иновациите”/ “Excellence in Innovation” на Фондация “Приложни изследвания и комуникации”. Компаниите ще представят своите иновации и на среща с държавния глава през 2023 г.

 

“Пазарно лидерство”

В тази категория статуетка и почетна грамота получи софтуерната компания Ем Уай Екс. Тя е специализирана в създаването на прецизни 3D дигитални двойници на физически обекти чрез комбиниране на данни, събрани предимно с помощта на дронове, LiDAR, камери и смарт телефони. Събраните големи обеми от първични данни се обработват с помощта на разработени от компанията алгоритми и изкуствен интелект с цел извличане на детайлна, специфична и практически приложима за съответния клиент информация.

Клиенти на Ем Уай Екс са големи европейски и американски компании за телекомуникационна инфраструктура, както и водещи производители на телеком антени в света. Понастоящем компанията няма представителства и дъщерни дружества в чужбина, но се обмисля създаване на такова в Обединеното кралство.
По-голям проект на Ем Уай Екс на локално ниво е в партньорство с община Русе, с цел цялостно дигитализиране на града. Основната идея е чрез дронове да се изгради триизмерен модел на града, което да подпомогне градоустройството, планирането на инфраструктурата, обследването на терени, ремонтите и т.н. От компанията виждат голям потенциал за развитие на такъв тип проекти в бъдеще, в т.ч. с други общини в и извън страната.

 

“Зелена иновация”

Ню Енерджи Корпорация стана победител в тази категория и получи статуетка и почетна грамота. Компанията предлага услуга за рециклиране на филтри за твърди частици (DPF) чрез технология, използваща единствено окси-водород. След получаване на запушените филтри от клиента, екипът на Ню Енерджи Корпорация диагностицира филтъра, обследвайки неговата цялост и измервайки неговите проходимост и тегло. Самото рециклиране става с поставяне на филтъра на прототипен стенд и третирането му с разработената от предприятието горелка за окси-водород, като така се елиминират образуваните нагари. По този начин филтърът възвръща производствените си характеристики, без риск от увреждане. След това той се измерва отново по тегло и проходимост, доказващи положителния резултат.

Технологията е разработена предвид растящата цена на суровините и нарушените вериги на доставка, които правят рециклирането на елементи за повторна употреба целесъобразно от гледна точка на разходите. Освен това решението е по-екологично и по-евтино в сравнение с алтернативните варианти на пазара.
Услугата на Ню Енерджи Корпорация е предназначена за бизнес потребители – сервизи и официални вносители на автомобили и камиони, строителна и други видове техника. Във връзка с технологията предприятието има и реализиран лицензионен договор с партньор в Австрия.

 

“Дигитална трансформация”

Почетна грамота в категорията получи Агровар, която комбинира методите за устойчиво земеделие и дигиталните технологии, за да помогне на земеделските производители да подобрят здравето на почвите, рентабилността на стопанствата и качеството на продукцията си. Компанията създава базиран на изкуствен интелект софтуер, чрез който помага на земеделците устойчиво да преминават от стандартно към регенеративно земеделие, с което да намаляват разходите си и да взимат правилните решения за земята си чрез индивидуални решения.

Персонализираните решения и препоръки се базират на анализи от над 1000 научни труда и над 2 милиона информационни точки за всяко земеделско поле. Софтуерът на компанията анализира исторически макро- и микроклиматични данни, данни от почвени анализи и операционни данни за всяко поле, за да идентифицира почвени проблеми и дефицити и да даде препоръка за микс от покривни култури и регенеративни практики, чрез които да се адресират съответните проблеми, без използване на тежки обработки и химични препарати. Прогресът на препоръките също може да бъде проследен чрез анализиране на сателитна информация и изображения.

 

“Иновативно новостартирало предприятие”

Наградата в тази категория отиде при Ай Си Би Ем за разработеното решение за ортопедична навигация, използващо смесена реалност. Софтуерът намира приложение при диагностика, изобразяване на органи и ръководени от изображения хирургически интервенции по по-бърз, безопасен и интуитивен начин.
Решението използва 3D холограмни модели на кости, стави или импланти на пациента на основата на изследване чрез компютърен томограф или ядрено-магнитен резонанс, върху които наслагва предоперативния план, изготвен от хирурга като оси на рязане, пробиване и т.н. и благодарение на pointcloud технология “позиционира” холограмния модел прецизно върху реалната геометрия на целевия орган на пациента.

Посредством очилата за смесена реалност така насложеният модел помага на хирурга по време на операцията, като го навигира да изпълни действията си по най-добрия начин. И макар че решението е високотехнологично, то е и лесно за използване, тъй като изисква 15 – 20 минути време за адаптация от страна на хирурга, като му подсказва и ъгъла, под който трябва да държи съответния инструмент, за да изпълни оперативния план по оптимален и щадящ за пациента начин. При необходимост визьорът на очилата може много лесно да бъде повдигнат.

Технологията вече се използва в 2 медицински заведения в страната – Университетска болница “Лозенец” и Военномедицинска академия, както и в клиника в Швейцария.

 

“Иновация в креативните индустрии”

С почетна грамота в категорията беше отличена Ники Ротор Авиейшън за своя автожир с опашка, която излиза от оста на витлото. Проектирането на летателната машина е технологично предизвикателство, като за изпълнението му от компанията купуват и ползват двигатели, на които премахват оригиналния редуктор и създават нов, за да може да запазят иновативния дизайн и параметри на машината. Това е първата по рода си конструкция, която е изцяло разработена и развита от екипа на компанията. Към момента машини на Ники Ротор Авиейшън летят на няколко континента, в т. ч. в Европа, САЩ, Австралия, Канада, Южна Африка, Нова Зеландия.

 

“Качество на живот”

Тед Бед получи грамота за своето иновативно решение, обединяващо матрак и топ матрак в един хибриден продукт. То намира приложение в домашни условия, хотелиерския бизнес и комплементарната медицина. Матраците с вграден топ матрак създават възможност за регулиране нивото на комфорт и височината на цялото изделие, без това да се отрази на естетическия вид и целостта на продукта. Има възможност за отстраняване на лицевата част на калъфа и пране, което допринася за създаване и поддържане на по-хигиенична и свежа среда на сън и удължаване на полезния живот на продукта.

Иновативността на конструкцията позволява на клиентите да персонализират нивото на комфорт, твърдост и височина, сменяйки само ядрото на топ матрака. По този начин животът на матрака се удължава с 2 – 3 години.

 

“Социална иновация”

Призът в тази категория отиде при Булбера за разработената от компанията онлайн платформа, чиято цел е да подпомогне възрастните хора в България, техните роднини, болногледачи, както и хората, заети в социалния сектор, предоставяйки безплатна полезна информация, свързана с техните нужди. Системата има българска версия със съдържание, подбрано специално за страната, включително контакти на места, предоставящи социални услуги във всички области на България, към които потребителите й могат да се обърнат за съдействие при нужда, като към момента е преведена и на още 2 езика – английски и италиански. Предстои и версия на френски.

 

Иновациите за 2022 г. в цифри

Заедно с обявяването на победителите в конкурса беше публикуван и докладът Иновации.бг, който дава ежегодна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той съдържа препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите в България и в ЕС, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система.

Според най-новото издание България регистрира положителна промяна по отношение на общото си представяне в Европейското иновационно табло (ЕИТ) през 2022 г. както спрямо позициите си през 2015 г. (+1,5%), така и спрямо 2021 г. (+3%). Това обаче не е достатъчно за подобряване на сравнителните позиции на страната на фона на общия ръст на иновативността на европейската икономика (+9,9%). През 2022 г. България отново е на предпоследно място между държавите членки и изпреварва само още Румъния, Украйна, Босна и Херцеговина и Албания.

За първи път инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) преминават прага от 1 млрд. лв., като отбелязват увеличение на годишна основа от 50 млн. лв. Въпреки това делът на разходите за НИРД през 2021 г. спада до 0,77% от БВП. Близо 66% от средствата за НИРД през 2021 г. са вложени от бизнеса.
България развива динамична стартъп предприемаческа екосистема с над 1600 стартъп фирми. За сравнение в Югоизточна Европа Гърция е с 1700, а Румъния – с 2800. В същото време България има най-много създадени работни места (на 100 000 население) в стартъп фирмите – 80, гласи докладът.


Вижте още от Българската индустрия


Ключови думи: Национален иновационен форум, Иновативно предприятие на годината, фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Иновации.бг, иновации, бизнесРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top